Billede: Colourbox
19.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Overførsel af persondata og krav om repræsentant i Storbritannien

Storbritannien og EU indgik den 24. december 2020 en handelsaftale, der hindrede, at Storbritannien efter udtræden af EU blev et tredjeland efter databeskyttelsesretten. Handelsaftalen er dog kun en midlertidig løsning. Samtidig kræver Storbritannien, at virksomheder fra EU i nogle tilfælde har en virksomhedsrepræsentant i Storbritannien.

Storbritannien er ikke et tredjeland

Indtil indgåelsen af handelsaftalen mellem EU og Storbritannien den 24. december 2020 var der udsigt til, at Storbritannien officielt skulle blive et tredjeland efter databeskyttelsesretten fra den 1. januar 2021.

Storbritannien og EU har dog forhandlet sig frem til en midlertidig løsning, hvor overførsler af persondata fra en virksomhed i EU/EØS til Storbritannien kan ske som hidtil.

Midlertidig løsning

Handelsaftalen om persondata er kun en midlertidig aftale, hvorefter overførsler af data fra EU til Storbritannien ikke bliver anset som dataoverførsler til et tredjeland på grund af aftalen.

Den midlertidige aftale kan kun blive afløst, hvis EU-Kommissionen vurderer, at overførsler til Storbritannien ikke skal anses som overførsler til et tredjeland, fordi niveauet af databeskyttelse i Storbritannien er tilstrækkelig højt. Denne vurdering skal foretages inden den 1. maj 2021.

Fristen kan dog blive forlænget til den 1 juli 2021, hvis hverken EU eller Storbritannien gør indsigelse, og EU-Kommissionen ikke har taget stilling til beskyttelsesniveauet.

For at aftalen om dataoverførsler mellem Storbritannien og EU er gyldig frem til den 1. maj eller den 1. juli, er det et krav fra EU, at Storbritannien ikke vedtager ændringer i deres databeskyttelseslovgivning, medmindre ændringerne bliver lavet for at tilpasse EU´s regler.

Indtil den 1. maj eller den 1. juli 2021, afhængig af forhandlingsparternes beslutninger, kan virksomheder fortsat overføre persondata til Storbritannien som hidtil.

Hvad sker der efter den 1. maj/1. juli?

Efter den 1. maj eller den 1.juli kan der opstår to scenarier. Storbritannien kan enten fortsætte som sikkert tredjeland eller ende som usikkert tredjeland.

Sikkert tredjeland

Hvis Kommissionen beslutter, at Storbritannien er et sikkert tredjeland, vil det give virksomheder ret til at overføre persondata til Storbritannien efter de nuværende regler (jfr. art. 45). Man skal dog huske, at Storbritannien er et tredjeland, og derfor skal man opliste overførsler til Storbritannien i blandt andet fortegnelse, privatlivspolitikker og oplysningstekster (art. 30 og 13-14).

Usikkert tredjeland

Hvis EU-Kommissionen ikke godkender Storbritannien som et sikkert tredjeland, vil persondataoverførsler til Storbritannien være overførsler til et usikkert tredjeland. I dette tilfælde skal virksomheder efterleve langt flere krav, når de skal overføre persondata til Storbritannien.

Det er et krav efter databeskyttelsesforordningens kapitel V, at overførsler til usikre tredjelande skal være beskyttet af et passende overførselsgrundlag (kapitel V, art. 46). For de fleste virksomheder vil dette passende overførselsgrundlag være EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC’er).

I skal dog være opmærksomme på, at der stilles strenge krav til anvendelsen af SCC’erne. Datatilsynet har den 11 november 2020 offentliggjort en nyhed om kravene, hvor de henviser til de anbefalinger fra The European Data Protection Board (EDPB), som skal følges.

Hvis EU ikke godkender Storbritannien som et sikkert tredjeland, vil de mangler, som EU-Kommissionen har påpeget, i mange tilfælde også have en betydning for kravene til SCC’erne.

Det vil være op til virksomheden at vurdere i hvert enkelt tilfælde, om de dele af Storbritanniens lovgivning, der hindrede EU-Kommissionen i at godkende som sikkert tredjeland, også gælder for den overførsel af persondata til Storbritannien, som virksomheden selv foretager.

Hvis ændringer i Storbritanniens lovgivning også får virkning for virksomhedens overførsler, skal I vurdere, om det er muligt at implementere supplerende foranstaltninger, der kan afhjælpe de mangler, som lovgivningen i Storbritannien medfører.

Krav om repræsentant for databeskyttelse i Storbritannien

Fra den 31. december 2020 stiller Storbritannien krav om, at virksomheder fra EU skal have en repræsentant i Storbritannien hvis,

  1. virksomhed ikke er etableret i Storbritannien, og
  2. behandler oplysninger om britiske registrerede, og
  3. behandlingen af persondata enten vedrører målretning af varer eller tjenesteydelser mod britiske registrerede eller overvågning af britiske registreredes adfærd i Storbritannien.

det britiske datatilsyn, ICO’s, hjemmeside, kan du læse mere om krav til udpegning af databeskyttelsesrepræsentant i Storbritannien.

Hvor holder jeg mig opdateret?

Du kan holde dig opdateret på di.dk/brexit, hvor det vil fremgå, hvis Storbritannien vedtager ændringer, der kan have betydning for virksomhedens persondataoverførsler. DI vil ligeledes bringe en nyhed, hvis EU-Kommissionen beslutter, at Storbritannien bliver et sikkert tredjeland.

Hvad gør jeg?

EU-Kommissionens vurdering af Storbritannien vil få stor betydning for virksomhedernes fremtidige persondataoverførsler til Storbritannien. Allerede nu er det dog sikkert, at Storbritannien senest den 1. juli 2021 vil blive et tredjeland efter persondataretten.

DI's råd

Indtil det er afgjort, hvilken status Storbritannien får, bør I få udarbejdet et overblik over de dataoverførsler, virksomheden har til Storbritannien.

Desuden bør I sikre jer, at virksomhedens fortegnelser, privatlivspolitikker og oplysningstekster er klar til opdateringen fra den 1 maj 2021 (GDPR art. 13-14 og art. 30). 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter