Foto: Getty Images
25.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Retningslinjerne for nære kontakter er skærpet

På grund af risikoen for at mere smitsomme virusvarianter vokser frem i Danmark har Sundhedsstyrelsen den 19. januar 2021 midlertidigt ændret anbefalingerne for nære kontakter.

De midlertidige skærpelser for nære kontakter

  • Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) med en person, der har fået påvist coronavirus.  
  • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6, efter at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.  
  • Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som f.eks. B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14. Der skal efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på at efterleve de generelle, smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positiv svar på test.   

De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder foreløbigt indtil den 7. februar 2021 for alle personer, som er nære kontakter til en smittet person med COVID-19.

Læs mere om retningslinjerne her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

DI opfordrer til, at virksomheder følger myndighedernes anbefalinger.

Der er fortsat tale om anbefalinger

Det bemærkes, at det af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fremgår, at der fortsat er tale om anbefalinger, og der er således ikke med de nye midlertidige ændringer sket en ændring af karakteren af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er derfor fortsat ikke tale om påbud efter epidemilovgivningen.

Vejleding til håndtering af medarbejderes fravær under COVID-19

I DI's ”Vejledning til håndtering af medarbejderes fravær under COVID-19” kan du læse, hvilke muligheder virksomheden har.

Hent vejledningen her 

I vejledningen fremgår det, at DI anbefaler, at en medarbejder, som er nær kontakt, holder fri, indtil der foreligger en negativ COVID-19-test, men at medarbejderen har ikke krav på løn. Hvis virksomheden selv beslutter at sende medarbejderen hjem, har medarbejderen krav på løn.

Der er mulighed for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, såfremt virksomheden vælger at betale løn. Undtagelserne hertil er, at der er delvis bortfald af refusion ved delvis hjemmearbejde og bortfald af refusionen ved normal udførelse af arbejde hjemmefra.

Vejledninger

Vejledning til håndtering af medarbejderes fravær under COVID-19

Hent

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter