Foto: Colourbox
20.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Undgå de typiske fejl i skattefri rejsegodtgørelse

Når medarbejdere i transportvirksomheder, f.eks. chauffører og vognmænd, rejser med et erhvervsmæssigt formål, beregner og indberetter mange virksomheder den skattefri godtgørelse forkert. Her kan du få hjælp til at gøre det korrekt.

Skattepligtig, hvis dokumentationen mangler

Når ansatte i transportvirksomheder, for eksempel chauffører og vognmænd, rejser med et erhvervsmæssigt formål, kan deres arbejdsgiver udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække rejseudgifterne. Godtgørelsen kaldes også for ’diæter’ og kan udbetales efter faste satser.

Skattestyrelsen kan se, at der hos transportvirksomheder ofte er fejl og mangler i beregningen af og dokumentationen for rejser. Konsekvensen ved fejl kan være hård for de ansatte.

Hvis dokumentationen er mangelfuld, bliver rejsegodtgørelse skattepligtig, også selv om kravene til at være på rejse faktisk var opfyldt, og beløbet dermed kunne have været skattefrit.

Der er nogle krav til rejsen, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Derfor er det også vigtigt, at rejsen er dokumenteret med de rigtige oplysninger.

Disse fejl sker ofte:

  • Der mangler informationer i rejseregistreringen, f.eks. mangler der fyldestgørende adresser eller beskrivelse af et konkret formål med rejsen.
  • Der bruges forkerte satser i beregningen.
  • Reglerne om afstandskriteriet er ikke fulgt. Det kan være, at afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted er for kort til, at det anses for nødvendigt at overnatte uden for bopælen.
  • I nogle tilfælde harmonerer reglerne for køre- og hviletid ikke med reglerne for skattefri rejsegodtgørelse. At medarbejderen for eksempel er nødt til at stoppe på grund af køre-hviletidsbestemmelserne, medfører ikke i sig selv, at vedkommende er afskåret fra at overnatte på bopælen, hvis den ligger tæt på.
  • For chauffører, der transporterer varer eller personer, kan udgiften til logi (overnatning) ikke dækkes efter de faste satser.

For at undgå fejl som disse er det vigtigt, at virksomheden kender og forstår de krav, der skal være opfyldt. I skal også kontrollere medarbejdernes rejseoplysninger og sikre, at alle nødvendige oplysninger er med.

Krav til skattefri rejsegodtgørelse

Husk kravene til skattefri rejsegodtgørelse

  1. Rejsen skal vare mindst 24 timer.
  2. Medarbejderen skal have et midlertidigt arbejdssted. Medarbejdere med mobile arbejdssteder, for eksempel lastbilchauffører, har som udgangspunkt et midlertidigt arbejdssted i deres vogn.
  3. Medarbejderen kan ikke overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det kan enten være på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, eller fordi medarbejderen er beordret til at føre tilsyn og derfor ikke kan forlade det midlertidige arbejdssted.
  4. Rejsen skal have et erhvervsmæssigt formål – fra start til slut.

Få hjælp

skat.dk/transportvirksomheder-rejse kan du blandt andet finde:

- tjeklister til virksomheder og medarbejdere 
- skema til brug ved registrering, beregning og dokumentation (skemaet hjælper dig til at huske at få alle oplysninger med)
- satser for skattefri rejsegodtgørelse for kost og logi.

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter