Foto: Colourbox
26.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Fusionerende virksomheder frasagde sig overenskomst

To fusionerende virksomheder, der var omfattet af hver sin overenskomst, ønskede at frasige sig Industriens Overenskomst og fortsætte med den anden. Arbejdsretten afgjorde, at der ikke var tale om arbejdsretlig identitet mellem to virksomheder, og at fusionen ikke var gennemført for at omgå Industriens Overenskomst. Det fortsættende selskab måtte derfor gerne frasige sig overenskomsten.

Virksomhed overdraget og søsterselskab etableret

En virksomhed, der beskæftigede sig med computerprogrammering, blev ved opkøb af anparter overdraget til en koncern. Virksomheden og et andet selskab, der også var ejet af koncernen, fik derefter status som søsterselskaber.

Programmeringsvirksomhedens medarbejdere var omfattet af Industriens Overenskomst, mens medarbejderne hos det andet selskab var omfattet af overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus.

Søsterselskab fusionerede

Programmeringsvirksomheden og det andet selskab valgte senere at fusionere med sidstnævnte som fortsættende selskab. Efter fusionen blev det besluttet, at det fortsættende selskab fremover kun skulle have én overenskomst.

Da størstedelen af medarbejderne efter fusionen var omfattet af overenskomsten med Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus, blev det besluttet, at selskabet skulle fortsætte med denne overenskomst.

Påstod arbejdsretlig identitet

Klager mente ikke, at det fortsættende selskab kunne frasige sig Industriens Overenskomst, der forinden fusionen havde været gældende for den ene af virksomhederne.

Klager mente derimod, at den del af det fortsættende selskab, der var fusioneret ind fra programmeringsvirksomheden, stadig burde være omfattet af overenskomsten.

Som begrundelse angav klager, at der på tidspunktet for fusionen havde været en arbejdsretlig identitet mellem de to virksomheder. Klager påstod endda, at fusionen var sket med det formål at omgå overenskomsten.

Berettiget at frasige sig overenskomst

Begge parter var enige om, at det fortsættende selskab var berettiget til at frasige sig Industriens Overenskomst, såfremt der på tidspunktet for fusionen ikke var en arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne. Parterne var ikke enige om, hvorvidt en sådan identitet forelå.

Arbejdsretten lagde i sin vurdering heraf vægt på, at begge virksomheder forud for fusionen havde haft eget navn og adresse samt haft hvert sit personale. Virksomhederne havde i et vist omfang samarbejdet, men de havde stadig særskilte forretningsområder og kunder. Alt samarbejde var i øvrigt blevet faktureret mellem parterne. Derudover forblev virksomhederne i store træk ledelsesmæssigt adskilte, da virksomheden indtil fusionen beholdt sin egen direktør.

På dette grundlag fandt Arbejdsretten ikke, at der på tidspunktet for fusionen havde været en arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne.

Arbejdsretten lagde i sin vurdering af sagen ikke vægt på, at virksomhederne forud for fusionen havde været søsterselskaber.

Derudover fandtes det ikke godtgjort, at fusionens formål var at omgå Industriens Overenskomst. Da virksomhederne heller ikke havde en arbejdsretlig identitet, fandt Arbejdsretten, at det fortsættende selskab havde været berettiget til at frasige sig Industriens Overenskomst.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 14. juni 2021 i sag nr. 2020-659.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder, der påtænker at fusionere, skal være opmærksomme på deres adfærd op til fusionen. Hvis der på tidspunktet for fusionen har været en arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne, kan det betyde, at virksomhederne efter fusionen fortsat skal være omfattet af de overenskomster, der var gældende forinden.

Det vil altid være en konkret vurdering, om der er tale om arbejdsretlig identitet mellem to virksomheder.

Skabeloner

Skabelon til virksomhedsoverdragelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter