Foto: Colourbox
12.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Måtte gerne standse pensionsindbetalinger

Højesteret har afgjort, at der ikke var tale om aldersbetinget forskelsbehandling i strid med forskelshandlingsloven, da en kommune standsede pensionsindbetalinger for en 61-årig medarbejder, som fik udbetalt opsat tjenestemandspension.

En medarbejder blev ved sin ansættelse i en kommune omfattet af en overenskomst, der gav ret til indbetalinger til en arbejdsmarkedspension. Overenskomsten omfattede blandt andet ikke pensionerede tjenestemænd fra kommuner.

Da medarbejderen under sin ansættelse hos kommunen valgte at få udbetalt opsat tjenestemandspension fra tidligere ansættelsesforhold, standsede kommunen indbetalinger til pension.

Medarbejderen havde mulighed for at fortsætte ansættelsen på hidtidige vilkår

Hvis medarbejderen ikke var påbegyndt udbetaling af tjenestemandspension, kunne hun være fortsat som overenskomstansat. I stedet valgte hun som 61-årig at få udbetalt opsat tjenestemandspension fra tidligere ansættelse. Den mulighed havde hun haft, fra hun fyldte 60 år.

Tjenestemandspensioner er ikke – som arbejdsmarkedspensioner – baseret på og beregnet ud fra en individuel pensionsopsparing, men er en såkaldt tilsagnspension, hvor der sker en livslang udbetaling af en bestemt andel af den pensionsgivende slutløn.

Medarbejderens valg betød, at ansættelsesforholdet ikke længere var omfattet af overenskomst, og dermed havde medarbejderen ikke en overenskomstmæssig ret til pensionsindbetaling på en arbejdsmarkedspension.

Medarbejderen fortsatte sin ansættelse hos kommunen på individuelle ansættelsesvilkår svarende til overenskomstens, bortset fra at der ikke blev indbetalt til pension. Medarbejderen mente, at det var forskelsbehandling på grund af alder.

Arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle på grund af alder

Efter forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle en medarbejder med hensyn til løn- og arbejdsvilkår på grund af alder.

Spørgsmålet i sagen var, om kommunen, ved at standse indbetalinger til medarbejderens pensionsordning, havde stillet medarbejderen ringere end yngre kolleger i kommunen, som var omfattet af overenskomsten og dermed havde ret til pension. 

Ikke stillet ringere end yngre kolleger i kommune

Medarbejderen benyttede sig af en mulighed, som yngre kolleger ikke har, da de ikke har nået en alder, hvor de kan vælge udbetaling af en evt. opsat tjenestemandspension.

Et krav på fortsat indbetaling til pension samtidig med udbetaling af tjenestemandspension ville have givet medarbejderen en retsstilling, som ingen af de yngre kolleger havde.

Højesteret kom på den baggrund frem til, at medarbejderen ikke på grund af alder var blevet stillet ringere end sine yngre kolleger.

Der var derfor ikke tale om forskelsbehandling på grund af alder, da kommunen standsede indbetalinger til pension, efter at medarbejderen var blevet tjenestemandspensionist.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 18. juni 2021 i sag nr. BS-31228/2020.

DI's råd

Sagen viser, at forskelsbehandling på grund af alder er et vanskeligt område. Vi anbefaler, at I kontakter DI for rådgivning i tilfælde, hvor alder direkte eller indirekte har betydning for medarbejderes rettigheder.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter