Foto: Getty Images
26.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Reglerne for indrejse i Danmark er ændret fra 25. oktober 2021

Om en medarbejder skal testes og gå i isolation afhænger af, hvilket land medarbejderen indrejser fra, og om medarbejderen er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Kravet om PCR-test af tilrejsende medarbejdere er også ophævet.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget fra test og isolation

Medarbejdere, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet, og som kan dokumentere dette, eksempelvis med et coronapas, kan indrejse fra alle lande i verden uden at skulle testes og gå i isolation.

Medarbejderen er færdigvaccineret, når der er gået mindst to uger og højest 12 måneder siden gennemført vaccinationsforløb med en vaccine, der er godkendt af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur).

Medarbejderne er tidligere smittede, når de kan dokumentere, at de har fået en positiv PCR-test for mere end 14 dage, men mindre end 12 måneder siden.

Dog er der en undtagelse til den restriktionsfrie indrejse, hvis medarbejderen inden for ti dage forud for indrejsen har opholdt sig i et rødt land, region eller område.

Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen kun har været i transit i det røde land. I det tilfælde skal medarbejderen lade dig teste ved indrejsen og gå i isolation. Der er i øjeblikket ikke nogen lande, regioner eller områder, der er farvet røde.

Medarbejdere, der ikke er vaccineret eller tidligere smittede

Medarbejdere, der ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet, skal testes og muligvis gå i isolation efter indrejse. Det gælder også danske statsborgere og medarbejdere, der har fast bopæl i Danmark.

Test og isolationskravet afhænger af, hvilket land medarbejderen indrejser fra og listen af lande bliver løbende opdateret på Rejser til eller via Danmark (coronasmitte.dk)

Krav om PCR-test af tilrejsende medarbejdere

Fra den 25. oktober er kravet om PCR-test af tilrejsende medarbejdere ophævet.

Det betyder, at der ikke længere er hjemmel til at opbevare medarbejdernes data om test og indrejse.

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark (retsinformation.dk)

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter