Foto: Getty Images
04.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Rekrutteringsbureauer må ikke sortere handicappede ansøgere fra

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i to sammenlignelige sager om rekrutteringsbureauer, der undlod at tage døve kandidater i betragtning til jobs. I begge sager blev de jobsøgende tilkendt godtgørelse på 25.000 kr. for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ville ikke tage ansvaret for den døves sikkerhed på byggepladsen

I den ene af sagerne blev en døv mand, på baggrund af sin profil på Jobnet, kontaktet på mail af en rekrutteringsvirksomhed med spørgsmål om, hvorvidt han var ledig.

I svaret oplyste manden, at han var døv, og hans telefonnummer derfor ikke fremgik af hans jobprofil.

Efterfølgende vendte rekrutteringsvirksomheden ikke tilbage, og da manden rykkede dem for svar, fik han oplyst, at kundevirksomheden ikke turde tage ansvaret for hans sikkerhed på byggepladsen.

Jobkonsulent ændrede begrundelse på afslag

I den anden sag henvendte en døv murer sig til et rekrutteringsbureau med spørgsmål om en opslået stilling. En jobkonsulent bad ham om at henvende sig per telefon.

Da mureren svarede, at han var døv, fik han at vide, at jobkonsulenten havde kontaktet virksomheden, og at de ikke havde mulighed for at have ham i virksomheden.

Da mureren bad om en forklaring, ændrede jobkonsulenten begrundelsen for afslaget til, at jobbet var blevet besat.

Mureren fik efterfølgende en bekendt til at henvende sig telefonisk til rekrutteringsbureauet vedrørende stillingen, og her fik den bekendte at vide, at stillingen endnu ikke var besat.

Begge sager var forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at der var tale om forskelsbehandling i begge sager, da mulighederne for rimelig tilpasning ikke var blevet undersøgt.

Det var derfor ikke godtgjort, at de døve jobsøgende ikke havde været kompetente, egnede eller disponible til at varetage stillingerne med hjælpeforanstaltninger.

I hver af de to sager blev de døve tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr. for forskelsbehandling på grund af handicap.

DI var ikke involveret i sagerne.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelser af 17. juni 2021 i sag nr. 9540 og 9592.

DI's råd

Ifølge forskelsbehandlingsloven har handicappede særlige rettigheder på arbejdsmarkedet for at sikre adgang til beskæftigelse.

Virksomheder har pligt til at tilpasse arbejdspladsen til handicappede medarbejdere, og tilpasningspligten afhænger af typen af handicap i sammenhæng med jobbeskrivelsen.

Det kan vise sig, at en virksomhed ikke har mulighed for at ansætte en handicappet medarbejder, men inden afslag skal virksomheden altså have undersøgt, om ansættelse ville være mulig.

Kontakt altid DI, hvis I har spørgsmål vedrørende handicappede medarbejdere, eller læs mere på DI’s fagside om forskelsbehandling her.  

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter