Vi har haft tekniske udfordringer, som har givet problemer med at se medlemsbeskyttet indhold. Problemet er løst, så hvis du stadig oplever fejl, anbefaler vi, at du sletter din browserdata og genstarter din browser. 

Foto: Colourbox
24.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Håndtering af medarbejderes fravær under COVID-19

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19. (Opdateret 3. december 2021)

Ordningerne er endnu ikke vedtaget i Folketinget, men forventes hastebehandlet og vil, når de er blevet vedtaget, gælde med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Nedenfor kan du læse om ordningerne.

DI har udarbejdet en vejledning til håndtering af medarbejderes fravær under COVID-19, som giver dig overblik over ordningerne.

Suspension af arbejdsgiverperioden ved fravær grundet COVID-19

Der er for arbejdsgiver ret til refusion fra første fraværsdag for:

  • Medarbejdere, der er dokumenteret smittet med COVID-19.
  • Medarbejdere, der, efter sundhedsmyndighedernes anbefaling, skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet og anbefales at gå i isolation.

Idet sundhedsmyndighederne i skrivende stund alene anbefaler selvisolation for ”nære kontakter”, der ikke er vaccinerede, vil muligheden for sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag alene være relevant for ikke-vaccinerede medarbejdere, der er ”nære kontakter”.

Se anbefalingerne her: Nær kontakt og 'Anden kontakt'' - Sundhedsstyrelsen

Personer, der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation for ”nær kontakt”.

Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Benyt DI's skabelon til tro- og love erklæring for nære kontakter - COVID-19

Barselsdagpenge til forældre ved pasning af børn som følge af COVID-19

Forældre (lønmodtagere og selvstændige) til børn, der hjemsendes som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med COVID-19 i dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv., og forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19 vil have ret til barselsdagpenge.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Læs mere på: Barselsdagpenge (star.dk)

Betingelser for brug af ordningen:

  • Ingen af barnets forældre må have mulighed for hjemmearbejde.
  • Er forælderen lønmodtager, er det en betingelse, at pågældende ikke har afspadsering, som denne kan bruge til pasning af sit barn.
  • Der må ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren eller holdes ferie i de samme dage.

Der kan under ordningen udbetales dagpenge for 10 fraværsdage pr. barn inden for en periode på tre måneder.

Ordningen omfatter børn op til og med 13 år.

Forældrene skal, hvor barnet er hjemsendt, fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå.

Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen og erklære, at de ikke modtager f.eks. løn for de ansøgte dage.

Hvis begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har afspadsering, som de kan bruge samt at der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for.

Hvis forældrene ikke deler bopæl, skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger.

Arbejdsgivere skal melde fraværet ind via Nemrefusion, og det forventes på nuværende tidspunkt, at ovenstående tro- og loveerklæringer ifm. barselsdagpenge skal afgives via Nemrefusion.

Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

Vejledninger

Vejledning til håndtering af medarbejderes fravær under COVID-19

Hent

Skabeloner

Tro- og loveerklæring for nære kontakter - COVID-19

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter