Foto: Colourbox
16.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Højere løn til de mandlige kolleger var ok

Det var ikke i strid med ligelønsloven, at fem nyansatte mænd fik et kvalifikationstillæg, og en nyansat kvinde ikke fik tillægget. Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast.

Sagen handlede om en kvindelig lokomotivførerelev, der blev ansat i et trafikselskab samtidig med fem mandlige lokomotivførerelever.

Fem ud af seks nyansatte fik kvalifikationstillæg

De fem mænd fik ved ansættelsen et kvalifikationstillæg, fordi de havde en anden faglig uddannelse og havde betydelig erhvervserfaring, og det var svært at rekruttere dem, hvis ikke de fik en højere løn end grundlønnen.

Den kvindelige lokomotivførerelev fik ikke noget kvalifikationstillæg, fordi hun lige havde afsluttet HTX, og hun havde kun haft diverse fritidsjob.

Forskel på køn og baggrund

Kvindens faglige organisation gjorde gældende, at det var i strid med ligelønsloven, at kvinden ikke fik tillægget, at de mandlige kollegers uddannelser ikke skulle tillægges vægt, og at den erhvervserfaring, som mændene havde, ikke var relevant for uddannelsen som lokomotivfører.

Trafikselskabet gjorde principalt gældende, at sagen skulle afvises, da den krævede part- og vidneforklaringer. Subsidiært blev det gjort gældende, at uddannelsesmæssig baggrund, erfaring og medarbejdernes markedsværdi kan være relevante, objektive og saglige momenter for lønforskelle. Trafikselskabets fastsættelse af lønnen til kvinden og de fem mandlige lokomotivførerelever beroede derfor på saglige og objektive kriterier.

Lønfastsættelsen var ikke i strid med loven

Ligebehandlingsnævnet gav ikke kvinden medhold. Nævnet vurderede, at kvinden – i modsætning til de øvrige mandlige lokomotivførerelever – ikke havde en faglig uddannelse eller betydelig erhvervserfaring, der kunne begrunde et kvalifikationstillæg.

Nævnet vurderede på denne baggrund, at hun derfor ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at den lønmæssige forskel mellem hendes løn og de fem mandlige lokomotivførerelevers løn var begrundet i hendes køn.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 15. oktober 2021 i sag nr. 20-41301.

DI's råd

Afgørelsen viser, at uddannelsesmæssig baggrund og erhvervserfaring kan være relevante, objektive og saglige momenter for lønforskelle mellem kvinder og mænd.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter