Billede: Colourbox
16.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Jul og nytår 2021 – Industriens Overenskomst

Få styr på reglerne om arbejdstid og løn til jul og nytår for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst.

24., 25. og 26. december 2021

Juleaftensdag er en hel fridag i henhold til Industriens Overenskomst § 18, og 1. og 2. juledag er helligdage. Da juleaftensdag falder på en fredag, skal den ugentlige arbejdstid reduceres med 1/5, idet juleaftensdag falder på en af ugens fem første hverdage.

Ved dagarbejde eller arbejde på forskudt tid juleaftensdag ydes tillæg efter overenskomstens § 13, stk. 7, pkt. 2b på 66,85 kroner pr. time fra klokken 06 til 18, og på 125,05 kroner pr. time fra klokken 18 til 06.

Ved dagarbejde eller arbejde på forskudt tid 1. juledag ydes tillæg efter overenskomstens § 13, stk. 7, pkt. 2c på 83,30 kroner pr. time fra normal daglig arbejdstids begyndelse til klokken 12, og på 125,05 kroner pr. time fra klokken 12 til normal daglig arbejdstids begyndelse.

Ved ordinært skifteholdsarbejde juleaftensdag, 1. og 2. juledag og nytårsdag ydes skifteholdstillæg i henhold til overenskomstens § 15, stk. 6.2 på 91,70 kroner pr. time.

31. december 2021

Nytårsaften falder på en fredag. Der gælder ingen særlige overenskomstmæssige regler for den 31. december, og dagen skal derfor håndteres som en almindelig arbejdsdag, medmindre andet er aftalt på virksomheden.

1. Januar 2022

Nytårsdag er en helligdag. Da nytårsdag falder på en lørdag, skal den ugentlige arbejdstid ikke reduceres.

Ved dagarbejde eller arbejde på forskudt tid nytårsdag ydes tillæg efter overenskomstens § 13, stk. 7, pkt. 2c på 83,30 kroner pr. time fra normal daglig arbejdstids begyndelse til klokken 12, og på 125,05 kroner pr. time fra klokken 12 til normal daglig arbejdstids begyndelse.

Ved ordinært skifteholdsarbejde nytårsdag ydes skifteholdstillæg i henhold til overenskomstens § 15, stk. 6.2 på 91,70 kroner pr. time.

Fritvalgs Lønkonto

Medarbejderne har ret til at få udbetalt beløb fra deres Fritvalgs Lønkonto efter overenskomstens § 25 i forbindelse med søgnehelligdage (25. og 26. december og 1. januar), overenskomstmæssige fridage (24. december) og feriedage.

Det er en betingelse, at der er penge på den pågældende medarbejders konto.

Funktionærlignende ansatte

For funktionærlignende ansatte, der ikke har optjent ret til ferie med løn eller har valgt at holde ferie med feriegodtgørelse, beregnes lønnen i forbindelse med julelukning ved, at månedslønnen fratrækkes et beløb svarende til månedslønnen delt med 160,33 pr. fraværstime ved en 37-timers arbejdsuge.

Lærlinge

Hvis en virksomhed holder ferielukket i perioden mellem den 1. oktober og den 30. april, gælder særlige regler for lærlinge. Reglerne afhænger af, hvornår lærlingen blev ansat, og hvor mange dages betalt ferie lærlingen allerede har optjent.

Hvis lærlingens ansættelsesforhold er begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har lærlingen ret til fem dages betalt ferie under ferielukningen, i det omfang lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Lærlinge, der er ansat før den 1. november har ret til betalt ferie i fem uger i hele ferieafholdelsesperioden. De har derfor ret til betalt ferie under hele ferielukningen, i det omfang lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Har lærlingen optjent feriegodtgørelse i et tidligere job, skal arbejdsgiveren betale differencen, når der holdes ferie. Det gælder, hvis godtgørelsen udgør et mindre beløb pr. dag end fuld løn.

Overenskomster

Industriens Overenskomst

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter