Vi har haft tekniske udfordringer, som har givet problemer med at se medlemsbeskyttet indhold. Problemet er løst, så hvis du stadig oplever fejl, anbefaler vi, at du sletter din browserdata og genstarter din browser. 

Foto: Colourbox
23.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for sygedagpenge, G-dage m.m. 2022

Med virkning fra 1. januar 2022 reguleres en række satser på arbejdsløshedsforsikringens område, herunder satser for sygedagpenge, G-dage, barselsdagpenge, flekslønsydelse mv.

G-dage

Hel godtgørelse                                                                                893 kr. pr. dag

Halv godtgørelse                                                                              447 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                           19.351 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede                                                                             12.901 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)            15.868 kr. pr. md.

Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)             10.579 kr. pr. md.

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)          13.836 kr. pr. md. 

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)            9.224 kr. pr. md.

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                           9.676 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede                                                                             6.451 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                                   17.609 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                                     11.740 kr. pr. md.

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                                19.351 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                                  12.901 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                                                                 13.933 kr. pr. portion

Skattefri præmie, deltid                                                                   9.289 kr. pr. portion

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksløntilskud                                                                                     18.964 kr. pr. md.

Ledighedsydelse (89 pct.)                                                                 17.222 kr. pr. md.

Med virkning fra 3. januar 2022 reguleres en række øvrige satser på beskæftigelsesområdet.

Sygedagpenge

Ugebeløb                                                                                            4.465 kr.

Timesats                                                                                                  120,68 kr.

Barselsdagpenge

Ugebeløb                                                                                                 4.465 kr.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter