Foto: Colourbox
02.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Stort tillykke kort tid inden opsigelse

En maler, som tidligere havde fået en advarsel, blev opsagt, en måned efter at han havde fortalt chefen, at hans kæreste var gravid. Virksomheden kunne ikke bevise, at opsigelsen var begrundet i andre forhold, og Ligebehandlingsnævnet tilkendte maleren en godtgørelse svarende til seks måneders løn.

”Stort tillykke med det”

Sagen handlede om en maler, der var ansat i en ejendomsvirksomhed. Fire måneder efter sin tiltræden meddelte maleren sin chef, at hans kæreste var gravid, og chefen skrev til ham: ”Hvor dejligt, hvis det er planlagt [”thumbs up” emoji] stort tillykke med det”.

Måneden efter orienteringen blev maleren opsagt grundet tilpasning af arbejdsstyrken, fordi chefen fandt, at han var den, der bedst kunne undværes.

Havde fået mundtlig advarsel

Med i den vurdering indgik, at maleren tre måneder efter sin tiltræden fik en mundtlig advarsel, fordi han i baggården til virksomhedens hovedkontor havde overfuset sine to små børn, mens han var iført virksomhedens arbejdstøj.

Denne adfærd var i strid med virksomhedens adfærdspolitik, og der var risiko for, at virksomhedens lejere i ejendommen havde hørt ham overfuse børnene.

Maleren indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at opsigelsen var begrundet i graviditeten.

Virksomheden nedlagde påstand om afvisning af sagen fra Ligebehandlingsnævnet, fordi sagen, efter virksomhedens opfattelse, krævede parts- og vidneforklaringer – subsidiært frifindelse.

Ligebehandlingsnævnet tilkendte maleren en godtgørelse svarende til seks måneders løn. Nævnet lagde vægt på, at maleren blev opsagt, en måned efter at han havde informeret om graviditeten, og at han var den eneste ud af 55 malere, der blev opsagt. Desuden havde virksomheden ikke løftet bevisbyrden for, at det netop var den medarbejder, der bedst kunne undværes.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 27. september 2021 i sag nr. 20-11508.

DI's råd

Afgørelsen er atypisk, fordi Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle sager, der kræver mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Afgørelsen viser, at det kan være sværere at løfte bevisbyrden for, at arbejdsgiveren ikke har handlet i strid med ligebehandlingsloven, hvis der er tæt tidsmæssig sammenhæng mellem orientering om graviditet og opsigelsestidspunktet.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter