12.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Trepartsaftale om coronapas

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 12. november 2021 indgået en trepartsaftale, der sikrer, at arbejdsgivere får en lovmæssig adgang til at pålægge medarbejdere at forevise et gyldigt coronapas. (Opdateret 15. november 2021)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er fredag den 12. november 2021 blevet enige om en trepartsaftale, der skal gøre det muligt for virksomheder at kræve, at medarbejdere viser gyldigt coronapas.

Det fremgår af aftalen, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at anbefale Folketinget, at lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19 m.v., der indtil 1. november 2021 gav arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at lade sig coronateste, genindføres.

Efter aftalen vil arbejdsgiveres adgang til at pålægge medarbejdere at forevise gyldigt coronapas som noget nyt blive omfattet af loven.

Herudover skal det fremgå af lovbemærkningerne, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, er saglighedskravet for at pålægge medarbejdere at vise coronapas opfyldt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derudover enige om, at arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen i regi af den nye lov i det omfang, at de er CE-godkendte og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for testen.

Det følger af aftalen, at en genindførelse af arbejdsgivernes mulighed for pålæg af test og indførelse af adgang til at kunne kræve, at medarbejdere foreviser coronapas skal gælde, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Regeringen vil nu bede Folketingets øvrige partier om mulighed for hastebehandling i Folketinget og om opbakning til, at aftalen kan omsættes til lovgivning.

Opdatering om lovprocessen 15. november 2021

Lovforslaget fremsættes efter planen i Folketinget torsdag den 19. november. Forslaget vil blive førstebehandles 23. november, og så regner vi med 2. og 3. behandling samt ikrafttræden fredag den 26. november.

Se den fulde aftaletekst her: https://www.bm.dk/media/19000/aftaletekst.pdf

Den konkrete udformning – herunder hvordan aftalen kan praktiseres på den enkelte virksomhed – bliver udarbejdet ifm lovgivningsprocessen.

DI vil informere nærmere herom på DI.dk hurtigst muligt, ligesom vi naturligvis bistår med at afklare juridiske spørgsmål, du måtte have indtil da: Kontakt DI for rådgivning om personaleforhold 

Vejledninger

FAQ Generelt om arbejdsgiveres håndtering af coronavirus

Klik her

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter