Foto: Colourbox
20.12.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Loven om beskyttelse af whistleblowere er trådt i kraft

Lov om beskyttelse af whistleblowere trådte i kraft 17. december 2021. Det betyder, at virksomheder skal etablere en whistleblowerordning, og at whistleblowere nu er særligt beskyttet.

Whistleblowerloven, der implementerer whistleblowerdirektivet, indebærer, at der skal etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere medarbejdere.

 • Virksomheder med mindst 250 medarbejdere skal 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning.
 • Virksomheder med 50 – 249 medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning 17. december 2023.

Virksomheder kan etablere en whistleblowerordning internt eller lægge dette ud til en ekstern part. I den forbindelse er der regler for selskabers muligheder for at dele ressourcer, herunder særlige regler for koncernforbundne selskaber.

Der etableres desuden en ekstern whistleblowerordning placeret i Datatilsynet.

Beskyttelse af whistleblowere

Loven beskytter whistleblowere imod alle former for sanktioner, herunder ansættelsesretlige konsekvenser, som følge af, at de har indberettet til en whistleblowerordning om forhold, der falder ind under loven.

Beskyttelsen af whistleblowere forudsætter:

 • at whistlebloweren havde rimelig grund til at antage, at de indberettede eller offentliggjorte oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen eller offentliggørelsen
 • at der er tale om oplysninger omfattet af anvendelsesområdet for loven.

DI forventer, at vurderingen af, om medarbejderen er beskyttet af loven, som udgangspunkt foretages af den part, der varetager virksomhedens whistleblowerordning.

Ansættelsesretlige problemstillinger

DI forventer, at der kan opstå ansættelsesretlige problemstillinger vedrørende whistleblowere i nedenstående situationer:

 • Kollektive opsigelsesrunder, hvor en whistleblower er med på listen.
 • Konflikt mellem to medarbejdere (sexchikane eller anden grov chikane), hvor den ene vælger at whistleblowe om den anden part i konflikten.
 • Henvendelse fra forbund i forbindelse med, at en opsagt medarbejder er af den opfattelse, at opsigelsen er påvirket af, at medarbejderen er whistleblower.
 • Persondataretlige spørgsmål, eksempelvis om, hvorvidt en medarbejder har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om pågældende i forbindelse med en whistleblowerordning.

Da loven endnu er ny, kan der opstå andre situationer end ovenstående.

DI Personalejuras rådgivning

DI rådgiver om de bestemmelser i loven, der vedrører medarbejderes beskyttelse mod sanktioner, herunder:

 • § 6 og 8 om beskyttelse af en whistleblower.
 • 28 om godtgørelse eller genansættelse som følge af repressalier eller opsigelse på grund af indberetningen.
 • 29, der pålægger virksomheden bevisbyrden for, at et skadeligt tiltag mod en whistleblower ikke havde nogen forbindelse med indberetningen.

Øvrige spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, der ikke vedrører ansættelsesretlige problemstillinger, kan du se DI’s webinar fra 13. september 2021, hvor reglerne gennemgås:

EU’s whistleblowerdirektiv – hvad betyder det for din virksomhed? - DI (danskindustri.dk)

For yderligere oplysninger kan du kontakte Gry Saul, GRSA@DI.DK, chefkonsulent, International CSR & Ansvarlig Virksomhedsadfærd i DI Global Udvikling & Bæredygtighed.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter