Foto: Colourbox
23.12.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovforslag om ændring af barselsreglerne er fremsat

Regeringen har 22. december 2021 fremsat lovforslag om ændring af barselsloven. Lovforslaget skal behandles i Folketinget, før det kan endeligt vedtages. De nye regler forventes at gælde fra 2. august 2022.

Ikke endeligt vedtaget endnu

Regeringen har 22. december fremsat lovforslag om ændring af barselsloven. Lovforslaget skal behandles i Folketinget, før det endelig vedtages. Der kan derfor komme ændringer i de nye regler.

Lovforslaget sker på baggrund af implementeringen af orlovsdirektivet, og det indeholder derfor en øremærkning af forældreorlov til hver forælder.

Det forventes, at de nye barselsregler vil gælde fra 2. august 2022.

Frem til ikrafttræden af de nye barselsregler skal de eksisterende barselsregler følges.

Orlovsperioderne

Lovforslaget flugter med arbejdsmarkedets parters aftale fra 13. september 2021, og det indebærer en øremærkning af 11 ugers orlov til hver forælder.

Forslaget indebærer desuden en total ligedeling af orloven med ydelser efter fødsel mellem mor og far. Det betyder, at begge forældre vil kunne holde 24 ugers orlov med ydelser, hvis ingen af forældrene ændrer på fordelingen. Moren har fortsat ret til at afholde 4 ugers orlov før fødsel, hvilket ikke påvirker orloven efter fødslen.  

Hver forælder vil have mulighed for at overføre op til 13 ugers orlov til den anden forælder. De resterende 11 ugers orlov er øremærket hver forælder, og disse uger kan ikke overføres.

Hvis de øremærkede uger ikke afholdes, så bortfalder de.

Soloforældre og regnbuefamilier

Lovforslaget indeholder også forslag til særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier.

Efter forslaget får soloforældre 46 ugers orlov med ydelser, og en del af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem, for eksempel en bedsteforælder.

Solomødre og solofædre er ligestillede i forhold til orlovslængde.

For regnbuefamilier gælder, at barnets retlige forældre kan overdrage den orlov, der ikke er øremærket, til såkaldte sociale forældre.

Målgruppen sociale forældre vil dække den retlige forælders ægtefælle eller samlever, som er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, en kendt donor, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, og den kendte donors ægtefælle eller samlevende, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet. 

Efter lovforslaget forventes det, at de særlige regler om soloforældres og regnbuefamiliers mulighed for at overdrage en del af overloven vil gælde fra 1. januar 2024.

Den videre proces

Lovforslaget er sat til 1. behandling 25. januar 2022. Datoen for 2. og 3. behandling er ikke offentliggjort endnu.

DI følger udviklingen og vil løbende informere på DI.dk.

Vejledninger

FAQ om de nye barselsregler

Klik her

Publikationer

Oversigt over nye barselsregler

Download

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter