Foto: Colourbox
03.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Hastelov om test og isolation for indrejsende medarbejdere

Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget nye regler, som stiller krav til testning og isolation af medarbejdere i forbindelse med indrejse i Danmark. Reglerne forventes dog at indeholde en række undtagelser.

Med indførelsen af de nye regler forventes det, at personer, der indrejser i Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, bliver underlagt et nyt krav om at lade sig teste og gå i isolation i 10 dage.

Der vil være mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

De nye regler gælder både for danske statsborgere og for medarbejdere fra udlandet, men reglernes konkrete indhold er dog endnu ikke fastlagt og vil senere blive udfyldt ved bekendtgørelser. Der vil i den forbindelse blive fastsat en række undtagelser, herunder særligt for personer som ind- og udrejser på grund af arbejde.

DI forventer, at personer med bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde, vil blive undtaget de nye krav. De vil i stedet skulle fremvise en test på indrejsetidspunktet, der ikke er mere end syv dage gammel.

Udenlandske medarbejdere, der indrejser med henblik på at udføre arbejde eller levere tjenesteydelser i Danmark, forventes heller ikke at være omfattet af isolationskravet i arbejdstiden, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål. De vil således kun være underlagt isolationskravet i deres fritid.

Der vil også blive fastsat undtagelser for rejser gennem Sverige til og fra Bornholm.

Bekendtgørelser mangler

Reglerne bliver gennemført og beskrevet i bekendtgørelser, som endnu ikke er klar. Det er derfor stadig uafklaret, om der er flere medarbejdergrupper og situationer, der vil blive undtaget fra kravene.

DI følger arbejdet med bekendtgørelserne tæt og arbejder for :

  • at sikre så lempelige rejserestriktioner som muligt for erhvervsrejsende, der parallelt med sundhedsfaglige hensyn tager højde for, at hjulene i dansk erhvervsliv holdes kørende, og arbejdspladser opretholdes til gavn for hele det danske samfund.
  • at der i rejserestriktioner sondres mellem fritid og erhverv – herunder erhvervsrejsende, grænsependlere, vandrende arbejdstagere og forretningsbesøgende.
  • at Udenrigsministeriets rejsevejledninger løbende tager højde for at smidiggøre erhvervsrejser mest muligt.

Læs mere om rejserestriktioner på: https://www.danskindustri.dk/covid19/

OBS

Læs også nyhed fra 5. februar 2021 "Regler og undtagelser til krav om test og isolation

Vejledninger

FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser

Klik her

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter