Foto: Colourbox
02.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke i orden at bortvise direktøren

Virksomheden havde ikke godtgjort, at direktøren havde handlet groft illoyalt og til væsentlig skade for selskabet, eller at der i øvrigt var grundlag for at bortvise direktøren. Østre Landsret afgjorde derfor, at bortvisningen var uberettiget.

Opsagt og derefter bortvist

En administrerende direktør blev opsagt kort tid efter salget af det selskab, som han var administrerende direktør for, da den nye ledelse ønskede en anden profil i stillingen.

Ca. to måneder efter opsigelsen blev direktøren bortvist. Bortvisningen var begrundet i uregelmæssigheder under direktørens ledelse af virksomheden og særligt direktørens håndtering af en jobrotationsordning, som efter virksomhedens opfattelse var håndteret i strid med reglerne, hvilket indebar, at virksomheden risikerede et krav på 1-2 millioner kroner.

Direktøren protesterede mod bortvisningen, som efter hans opfattelse var uberettiget.

Groft illoyalt og til væsentlig skade

Virksomheden gjorde under sagen for Østre Landsret gældende, at direktøren havde handlet groft illoyalt og til væsentlig skade for virksomheden.

Virksomheden fremhævede blandt andet, at administrationen af jobrotationsordningen var i strid med lovgivningen, at administrationen havde medført tab for selskabet, at direktøren havde overskredet sin bemyndigelse fra bestyrelsen, og at jobrotationsordningen var behandlet i strid med regnskabsmæssige principper.

Hertil kom, at direktøren efter selskabets opfattelse havde unddraget SKAT i forbindelse med administrationen af en vinkonto og en benzinkonto.

Bortvisningen var uberettiget

Østre Landsret kom, ligesom tidligere Retten i Glostrup, frem til, at bortvisningen var uberettiget. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at direktøren havde handlet groft illoyalt og til væsentlig skade for selskabet vedrørende jobrotationsordningen.

I forhold til påstanden om unddragelse af SKAT lagde landsretten endvidere vægt på, at de to ordninger var kendt og accepteret af ledelsen gennem flere år, hvorfor disse forhold heller ikke kunne danne grundlag for en bortvisning.

Direktøren var derfor berettiget til løn i opsigelsesperioden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 25. juni 2020 i sag nr. BS-30338/2019

DI's råd

Dommen illustrerer, at det altid er en konkret vurdering, om en misligholdelse er væsentlig nok til at begrunde en bortvisning, og at det er vigtigt, at virksomheden kan dokumentere det forhold, der førte til bortvisningen. 

Kontakt altid DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter