Foto: Getty Images
22.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Medarbejder bortvist for at dele video fra julefrokost på Snapchat

En ambulanceredder blev bortvist for at dele en video af sine kolleger til en julefrokost på Snapchat. Afskedigelsesnævnet afgjorde efterfølgende, at bortvisningen var uberettiget, og at virksomheden skulle betale erstatning for løntab i opsigelsesperioden og en godtgørelse på 100.000 kr.

Lægesekretær ville have billede foran ambulance

En virksomhed holdt julefrokost på en restaurant, hvor en ambulanceredder deltog. Medarbejderen blev ansat som assistanceredder i 2008 og blev uddannet ambulanceredder i 2012.

Under arrangementet kom to andre reddere, som var på vagt, forbi restauranten i en ambulance.

En lægesekretær ønskede et foto af sig selv foran ambulancen med de blå blink tændt, og den ambulanceredder, som deltog i julefrokosten, spurgte den ambulanceredder, som var på vagt, om han ville låse ambulance op, så han kunne tage billedet af lægesekretæren.

Ambulanceredderen på vagt låste ambulancen op og gik ind i restauranten. Ambulanceredderen, der havde bedt om at få låst ambulancen op, tog et billede af lægesekretæren og slukkede de blå blink igen. Derefter gik de sammen ind i restauranten og efterlod ambulancen ulåst.

Flere kolleger er pludselig samlet om ambulancen

Senere var flere kolleger stimlet sammen om ambulancen, hvor der nu lå en medarbejder på båren og simulerede at få et krampeanfald, imens en anden sad i behandlerstolen og agerede ambulanceredder. Medarbejderen på båren havde fået drop i armen med saltvand.

Ambulanceredderen, som tidligere havde fotograferet lægesekretæren, var gået ud til ambulancen igen og filmede scenen af medarbejderen på båren, der simulerede krampeanfald, imens kollegaen i behandlerstolen sagde: ”Skal hun ikke have lidt Fenta?”. Fenta er en forkortelse for det stærke smertestillende stof Fentanyl.

Ambulanceredderen lagde kort herefter videoen på 8 sekunder ud på det sociale medie Snapchat.

Satte virksomheden i dårligt lys og blev bortvist

Ambulanceredderens deling af videoen med den uagtsomme omtale af et stærkt smertestillende middel satte virksomheden i dårligt lys og kunne potentielt medvirke til en negativ opfattelse af virksomheden.

Derfor mente virksomheden, at der var tale om et brud på loyalitetspligten og bortviste medarbejderen.

Delingen af videoen var derudover et brud på virksomhedens interne retningslinjer, hvor det blandt andet fremgik, at medarbejdere skulle bruge sociale medier med ansvar og loyalitet over for virksomheden samt undgå enhver praksis, der kunne skade virksomhedens omdømme.

En skriftlig advarsel ville have været nok

Afskedigelsesnævnet afgjorde, at ambulanceredderen ikke havde haft intentioner om at skade virksomhedens omdømme, og dermed at bortvisningen var uberettiget. Begrundelsen var, at ambulanceredderen kun gjorde videoen tilgængelig i et lukket snapchatforum med cirka 30 kolleger, hvoraf 15 deltog i julefrokosten, at sekvensen kun var tilgængelig i omkring en time, og at kun 8 nåede at se den, inden han fjernede den.

Da ambulanceredderen ikke havde delt videoen med personer uden for virksomheden, afgjorde Afskedigelsesnævnet, at ambulanceredderen ikke havde haft intentioner om at skade virksomhedens omdømme.

Bortvisningen var derfor uberettiget, og virksomheden skulle betale en erstatning på løntabet i opsigelsesperioden og en godtgørelse på 100.000 kr. Afskedigelsesnævnet tilføjede derudover, at en skriftlig advarsel havde været tilstrækkelig, set i lyset af karakteren af medarbejderens handling sammenholdt med hans anciennitet og løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af den 13. november 2020 i sag nr. 20191245.

DI's råd

Loyalitetspligten har til formål at sikre, at medarbejdere agerer loyalt over for den virksomhed, de er ansat i, og ikke skader virksomhedens omdømme udadtil.

I denne sag var der ikke tale om et brud på loyalitetspligten, da medarbejderen ikke havde delt videoen med personer uden for virksomheden. Som i denne sag kan der være detaljer i en konkret situation, der har indflydelse på, om loyalitetspligten er brudt.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en medarbejder har brudt loyalitetspligten.

Skabeloner

Skabelon til advarsel

Hent

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter