Foto: Getty Images
02.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser på Fællesoverenskomsten pr. 1. marts 2021

Den 1. marts 2021 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Fællesoverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Lønforhold og betalingssatser

§ 6. Særlig opsparing

Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1,0 pct.-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 6,0 pct. af den ferieberettigende løn på med- arbejderens konto for særlig opsparing.

§ 7. Forskudt tid

Aftensatsen (kl. 18-21) forhøjes til 36,40 kr. 

Natsatsen (kl. 21-04) forhøjes til 82,75 kr.  

Morgensatsen (kl. 04-06) forhøjes til 42,80 kr

§ 8. Normaltimelønninger

Den normale timeløn forhøjes til 133,80 kr.

I aftaler om lokalløn kan lokalløn pr. time udgøre op til 2,00 kr.

Bilag 21. Tillæg til Fællesoverenskomsten vedrørende offshorearbejde

I § 3, stk. 2 forhøjes satsen til 40,40 kr.

Fællesordning for arbejde i holddrift

Satserne i Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO’s kommentarer reguleres med 1,6 pct. pr. 1. marts 2021.

Løn til lærlinge

Lønsatserne i Lærlingeoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet udgør følgende

§ 8 Lønforhold

Stk. 1. Lærlinge (erhvervsuddannelseselever)

I det sidste år af lærekontraktperioden betales 100,65 kr.

I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales 89,31 kr.

I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales 79,14 kr.

Stk. 6. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever)

EGU-elever aflønnes med 69,56 kr.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter