Foto: Colourbox
08.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser på Serviceoverenskomsten pr. 15. marts 2021

Med virkning fra den 15. marts 2021 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Serviceoverenskomsten. Du kan se satserne for de almindelige bestemmelser i Serviceoverenskomsten 2021 her.

§ 10 Grundtimeløn

Pr. 15. marts 2021 115,34 kr.

§ 11 Den normale timeløn

Pr. 15. marts 2021 136,38 kr.

§ 12 Præstationsløn

Pr. 15. marts 2021 149,96 kr.

§ 14 Lokalløn

Der kan indgås aftale om lokalløn på virksomhederne, og lokalløn kan pr. time udgøre op til

Pr. 15. marts 2021 2,00 kr.

§ 18 Særlige tillæg

Aftentillæg

Pr. 15. marts 2021 15,46 kr.

Nattillæg

Pr. 15. marts 2021 20,13 kr.

§ 25 Fritvalgsordning

Pr. 15. marts 2021 stigning til 6 pct. af ferieberettiget løn.

Medarbejderne kan disponere over fritvalgsmidlerne i forbindelse med afvikling af seniorfridage og børneomsorgsdage.

§ 53, stk. 5 Løn til elever

1. år

2. år

Pr. 15. marts 2021: 76,85 kr.

Pr. 15. marts 2021: 85,70 kr.


Fonde

NB: DA/LO Udviklingsfonden hæves med 2 øre pr. arbejdstime med virkning fra den 1. lønningsperiode efter 1. januar 2022.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter