Foto: Getty Images
22.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Projektleder var omfattet af overenskomst

En faglig voldgift har slået fast, at en projektleder ansat i en entreprenørvirksomhed var omfattet af Teknikeroverenskomstens dækningsområde. Projektlederen havde ikke ledelsesansvar, men havde det overordnede ansvar for en række underentreprenører.

Teknikeroverenskomstens dækningsområde

Teknikeroverenskomsten omfatter medarbejdere, hvis arbejde udelukkende eller hovedsageligt består i teknisk betonet funktionærarbejde. Det vil sige teknisk betonet arbejde inden for projektering, udvikling, konstruktion, design, planlægning og styring, som almindeligvis forudsætter en design-/tekniker-/teknologuddannelse, herunder uddannelser på konstruktørniveau.

Tvisten

I den konkrete sag rejste forbundet krav om, at en projektleder i overvejende grad udførte teknisk betonet funktionærarbejde, og at han derfor var omfattet af Teknikeroverenskomsten.

Modsat var det virksomhedens opfattelse, at projektlederen i overvejende grad udførte særligt betroet arbejde, som kunne sidestilles med lederarbejde, og at han derfor var uden for overenskomstens dækningsområde.

Projektgruppen på byggeprojektet

Projektlederen arbejdede som én af fire projektledere på et større byggeprojekt til en værdi af ca. 200 millioner kr. Projektgruppen bestod af fem projektledere, projektchefen og en projektdirektør som den øverst ansvarlige.

Der var til projektet knyttet ca. 30 underentreprenører, og hver projektleder havde ansvaret for en række af dem. Der var ingen egenproduktion, hvorfor projektlederne ikke havde personaleledelse.

Projektlederens arbejdsopgaver

Projektlederen havde ansvaret for tre underentreprenører og skulle sikre, at underentreprenørerne tidsmæssigt, økonomisk og kvalitetsmæssigt levede op til kontrakten. Han skulle koordinere sikkerhedsmøder, afholde byggemøder og lave aftalesedler med bygherre og underentreprenører. Projektlederen kunne selvstændigt underskrive aftalesedler om ekstraarbejde på op til 100.000 kr.

Projektlederen havde prokura til at underskrive underentreprise- og leverandørkontrakter på op til 3.000.000 kr. Det kom dog under forklaringerne frem, at priserne i praksis skulle godkendes af projektchefen eller projektdirektøren. Det kom også frem, at alle vigtige beslutninger blev drøftet i projektgruppen under ledelse af projektchefen.

Afgørelsen

Dommeren lagde i afgørelsen vægt på, at projektlederen var uddannet bygningskonstruktør, og at hans arbejde lå inden for de rammer, som uddannelsen som bygningskonstruktør lægger op til.

I forhold til ansvaret for og ledelsen af projektet fremhævede dommeren, at projektlederen både havde en projektchef og en projektdirektør over sig, og at alle vigtige beslutninger blev drøftet i projektgruppen med projektchefen som øverst ansvarlig.

Dommeren konkluderede herefter, at projektlederen i overvejende grad udførte teknisk betonet arbejde, og at han derfor var omfattet af Teknikeroverenskomstens dækningsområde.

Dansk Byggeri (nu DI) førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i Faglig Voldgiftssag FV 2020.1 af 30. juni 2020.

DI's råd

Afgørelsen, som var konkret begrundet i de faktiske forhold, viser, at det ikke er titlen, der afgør, om medarbejderen udfører arbejde inden for Teknikeroverenskomstens dækningsområde. Hvis medarbejderen ikke har ledelsesansvar eller et selvstændigt ansvar på ledelsesniveau, er Teknikeroverenskomsten gældende.

Det er derfor vigtigt at vurdere, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen er beskæftiget med.

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter