Foto: GettyImage

03.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Retten til sorgorlov er udvidet til 26 uger

Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft. Retten til sorgorlov udvides fra 14 uger til 26 uger, hvis forældre mister deres barn, inden barnet fylder 18 år.

Loven vedtaget

1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Loven medfører, at begge forældre har mulighed for at holde sorgorlov med dagpenge i op til 26 uger, hvis de mister et barn fra 22. graviditetsuge, og frem til barnet fylder 18 år.

Forældre havde tidligere ret til sorgorlov i 14 uger, hvis de mistede et barn efter 22. svangerskabsuge og inden den 32. uge efter fødslen.

Ved bortadaption har begge forældre fortsat ret til sorgorlov i 14 uger inden den 32. uge efter fødslen.

Betaling under sorgorlov

Medarbejderen har efter barselsloven ret til barselsdagpenge under sorgorloven.

DI’s overenskomster indeholder ikke hjemmel til, at medarbejderne har ret til løn under sorgorlov, idet der alene ydes løn i forbindelse med graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter