Foto: Colourbox
03.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Skærpede krav til boliger til ansatte

Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget en ny lov, som skærper kravene til boligens indretning og myndighedstilsyn, når virksomheder stiller bolig til rådighed for deres medarbejdere. De nye krav skal sikre mod smittespredning af COVID-19 mest muligt.

Den 2. februar 2021 har Folketinget vedtaget en række krav til boliger, som virksomheder stiller til rådighed for deres tilrejsende medarbejdere.

Med den nye lov pålægges virksomheder, der stiller bolig til rådighed for medarbejdere, en vis pligt til at sikre, at boligforholdene kan begrænse smittespredning med COVID-19 mest muligt.

Indretning og plan for forebyggelse af smitte

Konkret skal man i denne situation nu dels sikre, at boligen opfylder en række krav med hensyn til boligens areal og indretning. Derudover skal virksomheden udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med COVID-19 i de boliger, som virksomheden stiller til rådighed.

Loven gælder kun for virksomheder, som stiller bolig til rådighed for deres medarbejdere, og hvor to eller flere medarbejdere, som ikke er i familie, er indkvarteret i samme bolig.

Loven omfatter både situationer, hvor virksomheden ejer boligen, som stilles til rådighed for medarbejderne, og hvor virksomheden lejer eller på anden måde, for eksempel via en mellemmand organiserer en bolig til medarbejderne. 

Krav til boligen gælder uanset, om det er virksomheden eller den ansatte, som betaler for boligen.

Loven gælder ikke, hvis virksomheden alene formidler en kontakt med en eller flere udlejere, eller der tale om indkvartering af enkelte medarbejdere med familier i selvstændige lejligheder med eget bad, køkken og opholdsrum.

Praktisk

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og vil gælde frem til og med 30. juni 2021.

I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler. Det er for at give virksomhederne tid til at omstille sig til de nye krav.

Man kan i den nærmeste fremtid finde kravene til indkvartering og en skabelon til plan for boligforhold på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

DI følger arbejdstilsynets arbejde med vejledninger og udsender arbejdstilsynets vejledninger og FAQ, når materialet er tilgængeligt.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra en industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter