Foto: Colourbox
16.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Udskydelse af lokal lønforhandling på Industriens Overenskomst

Mange virksomheder overvejer, om de skal udskyde den årlige lønvurdering for virksomhedens medarbejdere som følge af den økonomiske situation, som COVID-19 har medført. Nedenfor kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de af virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af Industriens Overenskomst.

Aftale med den enkelte medarbejder eller tillidsrepræsentant

Af Industriens Overenskomst § 22, stk. 2 fremgår det, at lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen uden indblanding fra organisationernes eller deres medlemmers side.

Udgangspunktet er altså, at det er virksomheden og den enkelte medarbejder, der aftaler lønnen.

I praksis er det dog ofte sådan, at der er indgået en kollektiv aftale om – eller opstået en kutyme for – at det er virksomhedens tillidsrepræsentant, der aftaler lønnen for den gruppe medarbejdere, pågældende repræsenterer kollektivt.

Tidspunkt for lønforhandling

Af Industriens Overenskomst § 22, stk. 2 fremgår det endvidere, at forhandlinger om lønændringer højst kan finde sted en gang i hvert overenskomstår, dvs. perioden fra 1. marts til 1. marts.

Det betyder, at medarbejderne har krav på en lønforhandling, hvis og når medarbejderne ønsker en sådan, i perioden fra 1. marts til 1. marts.

Virksomheden kan ikke afslå at gennemføre en lønforhandling, hvis medarbejderne anmoder om en sådan.

Virksomheden er ikke forpligtet til at gennemføre lønforhandlingen i det øjeblik, medarbejderen anmoder om en forhandling, men kan godt bede om at få lønforhandlingen placeret på et andet tidspunkt i nær fremtid, hvor det passer virksomheden at forhandle lønnen.

Udskydelse kræver aftale

Hvis virksomheden ønsker at udskyde lønforhandlingen, skal dette aftales med medarbejderne. Virksomheden kan altså ikke ensidigt bestemme, at lønforhandlingen skal udskydes.

Uanset om virksomheden forhandler løn med den enkelte medarbejder eller med tillidsrepræsentanten, er udgangspunktet, at eventuelle aftaler om at udskyde den lokale lønforhandling indgås med den/de parter, virksomheden normalt forhandler løn med. Det vil sige med den enkelte medarbejder, hvis det er det, man plejer, og med tillidsrepræsentanten, hvis det er det, man plejer.

Aftal, hvornår lønændringen skal træde i kraft

Hvis I aftaler at udskyde lønforhandlingen, kan der opstå et spørgsmål om, hvornår en eventuel regulering skal træde i kraft.

Ikrafttrædelsen kan for eksempel ske ved aftalens indgåelse, eller I kan aftale en tilbageregulering til en tidligere dato.

I kan også aftale, at der sker en tilbageregulering, hvis lønforhandlingen afsluttes inden en bestemt dato.

Vær opmærksom på kutymer

Vær opmærksom på, at der kan eksistere en kutyme på virksomheden om tilbageregulering, der kan gøres gældende i forbindelse med den udskudte lønforhandling, medmindre I aftaler andet i forbindelse med udskydelsen af lønforhandlingen.

Kontakt DI, hvis du er i tvivl, eller hvis du ønsker rådgivning om, hvordan din virksomhed håndterer lønforhandlingen.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter