Foto: Colourbox
03.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomheder skal sørge for PCR-test til tilrejsende arbejdskraft

Folketinget har den 2. februar 2021 vedtaget en ny lov, som betyder, at virksomheder, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, skal sørge for, at tilrejsende medarbejdere PCR-testes for COVID-19 efter indrejse i Danmark. Virksomheden skal desuden udarbejde en plan og orientere medarbejdere om test ved indrejse.

Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med, om virksomheder sørger for, at medarbejderne bliver PCR-testet efter indrejsen i Danmark.

Reglernes konkrete indhold er endnu ikke fastlagt og vil blive udfyldt ved bekendtgørelser. Derfor er det på nuværende tidspunkt uafklaret, om der er medarbejdergrupper, der er undtaget kravet om, at arbejdsgiver skal sørge for en PCR-test efter indrejse.

Loven gælder indtil den 1. juli 2021.

Medarbejdere med bopæl i Danmark er undtaget

Ved tilrejsende arbejdskraft forstås arbejdskraft, der krydser landegrænsen til Danmark for at arbejde og eventuelt bo midlertidigt i Danmark. Medarbejdere med bopæl i Danmark er undtaget for kravet om PCR-test efter indrejse.

Gælder uanset varighed

Kravet om PCR-test gælder tilrejsende medarbejdere uanset varigheden af opholdet og karakteren af arbejdet og omfatter også tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere med bopæl uden for Danmark.

Krav om plan og dokumentation

Loven stiller endvidere krav til virksomheder om, at udarbejde en plan og sikre dokumentation for test for COVID-19 af tilrejsende arbejdskraft. Planen skal indeholde følgende:

  • Oplysninger om, hvordan virksomheden informerer de ansatte om COVID-19-testen i Danmark, herunder om hvornår, hvor og hvordan testen foretages.
  • Oplysninger om, hvordan virksomheden løbende holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner eller områder der er omfattet af reglerne
  • En oversigt over medarbejdere, der er indrejst i Danmark, herunder oplysninger om, hvilket land, region eller område medarbejderne er indrejst fra, oplysninger om dato for COVID-19-test før indrejse i Danmark, hvis pågældende er omfattet af krav herom samt oplysninger om dato for COVID-19-test efter indrejse i Danmark.

Kravene til plan og vejledninger vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside

DI følger arbejdstilsynets arbejde med vejledninger og udsender arbejdstilsynets vejledninger og FAQ på DI.dk, når materialet er tilgængeligt.

Vejledninger

FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser

Klik her

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter