Foto: Colourbox
16.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen patruljekørsel med rengøringsvogn

Medarbejderne i en servicevirksomhed mente, at de havde krav på patruljekørseltillæg efter overenskomsten, fordi de gjorde rent hos flere kunder hver dag. Det fik de dog ikke medhold i, da en faglig voldgift frikendte virksomheden for kravet om ekstrabetaling.

DI biintervenerede i en sag vedrørende fortolkning af Dansk Erhvervs Serviceoverenskomst, som er en kopi af DI’s Serviceoverenskomst, fordi fortolkningen og udfaldet af sagen kunne få betydning for DI’s virksomheder.

Fortolkningsspørgsmålet drejede sig om begrebet ”patruljetjeneste”, som ikke var nærmere defineret i overenskomsten, og der derfor herskede tvivl om.

Ruten blev fastlagt dagen før

Sagen handlede om en mindre servicevirksomhed, hvor medarbejderne var ansat til dagligt at gøre rent hos mellem seks og otte kunder. Medarbejderne fik ”ruten” fastlagt dagen før, men der var oftest tale om faste kunder.

Servicemedarbejderne kørte i bil mellem kunderne, og rengøringsremedierne var i bilen.

Forskellig fortolkning af patruljetjeneste

I begge serviceoverenskomster findes der en regel om, at der for patruljetjeneste skal betales et tillæg på 2,90 kr. pr. time.

Forbundet mente, at patruljetillæg skal betales, når en medarbejder med mobil rengøringsvogn (rengøringsremedier er med i bilen) skal køre mellem flere arbejdspladser på samme vagt.

DI gjorde imidlertid gældende, at reglen skal fortolkes snævert, og at tillægget alene kommer til udbetaling, når følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. medarbejderen udfører ad hoc-rengøring
  2. der er tale om et på arbejdsdagens starttidspunkt ukendt antal arbejdspladser
  3. der er ”krævet transport” imellem arbejdspladserne.

Brugen af patruljetillæg

Vidner belyste under sagen, at patruljetjenestetillægget er et gammelt tillæg fra 70’erne, og at der ikke har været rejst særligt mange sager om dette i de senere år.
Under sagen kom det frem, at det ikke er almindeligt for medlemmer af hverken Dansk Erhverv eller DI at betale patruljetjenestetillægget blot af den årsag, at medarbejdere kører mellem forskellige kunder i løbet af dagen.

Frifindelse

Sagen blev mest af alt afgjort på bevisbyrdereglen, som betyder, at den part, der postulerer, at en bestemt mening af en regel er den korrekte, har bevisbyrden. Denne bevisbyrde var ikke løftet, og dommeren konkluderede, at servicemedarbejderne ikke var berettiget til patruljekørseltillægget.

Virksomheden blev frifundet.

Nyheden er baseret på afgørelse af den 20. september 2020 i faglig voldgift nr. 2017.0135

DI's råd

Afgørelsen viser, at bestemmelsen om ”patruljetjeneste” ikke dækker al kørsel mellem flere kunder på en dag, men at den skal forstås i lang mere snæver betydning.  

Afgørelsen viser også, at når det er svært at belyse baggrunden for en regel, f.eks. ved vidneforklaringer, er dommerne ofte tilbageholdende med at fortolke reglen udvidende.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om ordbrug eller vendinger brugt i en overenskomst.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter