Foto: Colourbox
23.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at stryge 14 års anciennitet efter internt jobskifte

Efter 14 år til søs skiftede en sømand til et job på land i samme firma. Under jobskiftet indgik virksomheden og medarbejderen en aftale om, at hans anciennitet blev nulstillet i det nye job. Sø- og Handelsretten afgjorde, at ancienniteten ikke fulgte med ved jobskiftet, og virksomheden blev derfor frifundet.

Medarbejderen blev i 1996 ansat som overstyrmand og senere forfremmet til skibsfører på et skib. Arbejdsgiveren var forskellig alt efter, hvilket skib medarbejderen arbejdede på, men i alle tilfælde forblev han ansat i den samme koncern. Den 21. april 2010 overgik medarbejderen fra et job til havs til et job på land, da han blev ansat i en administrativ stilling som ”crew manager”.

Overgik fra sømandsloven til funktionærloven

Ved jobskiftet overgik medarbejderen fra at være omfattet af sømandsloven til at være omfattet af funktionærloven. I udarbejdelsen af den nye ansættelseskontrakt skrev den nu tidligere sømand også under på en aftale om, at hans anciennitet ikke ville blive overført til det nye job, som var omfattet af funktionærloven.

Medarbejderen forsøgte hvert år til sin MUS-samtale at tage emnet om overførsel af anciennitet op, men uden held.

Opsagt efter organisationsændringer

Medarbejderen blev opsagt den 14. marts 2019 med henvisning til organisationsændringer, der medførte, at stillingen blev nedlagt.

Ifølge funktionærlovens § 2a har medarbejdere ret til en fratrædelsesgodtgørelse ved over 12 års uafbrudt ansættelse. Det følger også af funktionærloven, at bestemmelsen ikke finder anvendelse på funktionærer, der er ansat under sømandsloven.

Da medarbejderens anciennitet fra hans tid til søs i samme firma ikke blev medregnet, og der ikke i øvrigt var indgået en individuel aftale om overførsel af ancienniteten ved jobskiftet, modtog medarbejderen ingen fratrædelsesgodtgørelse.

Måtte gerne stryge anciennitet

Medarbejderen mente, at han havde krav på en fratrædelsesgodtgørelse, da hans samlede ansættelse hos virksomheden udgjorde omkring 23 år.

Dog afgjorde Sø- og Handelsretten, at medarbejderen ikke var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse. Retten lagde til grund, at funktionærlovens bestemmelser ikke gælder for funktionærer, der er omfattet af sømandsloven. Der skulle derfor ikke ske automatisk overførsel af ancienniteten ved skifte fra et job omfattet af sømandsloven til et job, der er omfattet af funktionærloven.

Sø- og Handelsretten lagde også vægt på, at der ved kontraktindgåelse efter funktionærloven er fri adgang til at aftale eventuel overførsel af anciennitet, men at det ikke er et krav eller sker automatisk.

Da virksomheden havde afvist at overføre medarbejderens anciennitet, og han alligevel frivilligt havde indgået ansættelsesaftalen, havde den tidligere sømand ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Sø-og Handelsrettens afgørelse af 1. marts 2021 i sag nr. BS-32933-2020-SHR.

DI's råd

Det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på, hvilke ansættelsesretlige forhold der gælder for deres medarbejdere. Særligt, når der er tale om funktionsændringer eller interne jobskifte, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke ansættelsesretlige ændringer det kan have. Som i denne sag kan den nye stilling være omfattet af en anden lovgivning eller overenskomst.

Kontakt DI, hvis I påtænker et internt jobskifte og er i tvivl om, hvilke regler medarbejderen er omfattet af.

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter