Foto: Colourbox
23.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsigelse skyldtes ikke medlemskab af fagforening

En salgsassistent mente, at hun blev opsagt på grund af sit medlemskab af en fagforening, og at opsigelsen derfor var i strid med foreningsfrihedsloven. Østre Landsret var dog af en anden opfattelse og frifandt virksomheden.

Opsagt, da virksomheden blev sat til salg

En salgsassistent med helbredsproblemer blev i 2014 ansat i et fleksjob, men da virksomheden blev sat til salg fire år senere, blev salgsassistenten opsagt fra sin stilling.

Krav om fuld løn i opsigelsesperioden

Da salgsassistenten ikke modtog fuld betaling for sit arbejde i opsigelsesperioden, kontaktede hun sin fagforening, som henvendte sig til virksomheden og krævede den manglende betaling for månederne i opsigelsesperioden betalt.

Forbundet krævede desuden betaling af sygedagpenge for en periode i forbindelse med en operation tidligere i ansættelsesforholdet samt godtgørelse for mangler ved medarbejderens ansættelsesbevis.

Efter bistand fra forbundet meddelte salgsassistenten virksomheden, at ansættelsesforholdet ville blive ophævet, hvis ikke hun modtog sin manglende løn og lønseddel inden for en given frist.

Imødekom alle krav fra forbundet

Under sagen forklarede virksomhedens ejer, at han efter kommunens vejledning havde valgt at sprede betalingen af sagsøgerens opsparede timer ud over opsigelsesperioden. Da han modtog det første brev fra forbundet om manglende betaling, blev han utilfreds over, at medarbejderen ikke selv havde forsøgt at tale med ham om dette forinden.

Efter flere breve fra forbundet valgte medarbejderens overordnede at udbetale den manglende betaling for hele opsigelsesperioden. Selv om han ikke var enig, valgte han desuden at udbetale sygedagpengene og godtgørelsen for det mangelfulde ansættelsesbevis.

Utilfreds med fagforeningsmedlemskab

Under dialogen med forbundet sendte virksomhedens ejer en besked til salgsassistenten, hvori han udtrykte sin utilfredshed over, at hun samarbejdede med forbundet i sagen.

Han tilføjede, at salgsassistenten ikke ville modtage nogen afskedsgave. I flere opslag på Facebook frarådede han desuden andre virksomheder til at ansætte hende, og han udtalte sig generelt negativt over for både salgsassistenten og forbundet.

Salgsassistenten påstod på den baggrund, at hendes medlemskab af en fagforening helt eller delvist var grund til, at virksomheden havde nægtet at udbetale en del af den manglende løn.

Hun mente, at hendes overordnede ved denne undladelse søgte at få hende til selv at ophæve sit ansættelsesforhold.

På den måde hævdede salgsassistenten, at hendes medlemskab af fagforeningen udgjorde den egentlige årsag bag ophævelsen. Hun mente derfor, at opsigelsen var i strid med foreningsfrihedsloven.

Opsigelse ikke i strid med foreningsfrihedsloven

Ejeren af virksomheden mente ikke, at han havde handlet i strid med foreningsfrihedsloven, da opsigelsen af salgsassistenten ikke var begrundet i hendes medlemskab af fagforeningen, men derimod skyldtes salg af virksomheden.

Østre Landsret tilsluttede sig virksomhedens forklaring og fandt dermed, at opsigelsen udelukkende skyldtes salg af virksomheden. Dermed havde virksomheden ikke handlet i strid med foreningsfrihedsloven.

Landsretten bemærkede desuden, at virksomheden udbetalte den manglende løn til medarbejderen inden eller kort tid efter fristerne.

Trods virksomhedens utilfredshed i breve og på det sociale medie fandt landsretten det heller ikke godtgjort, at virksomhedsindehaveren prøvede at få medarbejderen til at ophæve sit ansættelsesforhold som følge af hendes fagforeningsmedlemskab.

Østre Landsret tilsluttede sig dermed Retten på Bornholms dom og frifandt virksomheden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 29. oktober 2020 i sag nr. BS-52440/2019.

DI's råd

Afgørelsen understreger, at medarbejderes medlemskab af en fagforening ikke må tillægges betydning i forhold til beslutningen om at ansætte eller opsige dem.

Samtidig er afgørelsen en illustration af, at forskelsbehandling i forhold til andre omstændigheder end netop ansættelse og opsigelse som altovervejende hovedregel ikke er omfattet af lovens beskyttelsesområde.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter