Foto: Colourbox
01.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Voldgift bremser grøn virksomhed

Meget kan lade sig gøre på Industriens Overenskomst, men det kræver, at der er indgået de nødvendige lokalaftaler på arbejdspladsen. Det var ikke tilfældet i denne sag, og derfor endte en faglig voldgift med en afgørelse om, at vedligeholdelse af havvindmøller ikke kunne ske efter en plan med mange timer og aflysninger pga. vejret.

Arbejdsplan

En virksomhed, der udførte sæsonarbejde på off-shore vindmøller, tilrettelagde arbejdet efter en plan, hvor medarbejderne inden for en syv dages-periode kunne arbejde fem til seks dage, hvor hver arbejdsdag varede fra kl. 07 til 19.

Arbejdet var planlagt på denne måde, bl.a. fordi det måtte forventes at være nødvendigt at aflyse ca. 30-40 pct. af arbejdsdagene på grund af vejret. Medarbejderne fik i så fald oplysning om aflysningen dagen før. Arbejdsdagene lå også på søndage.

Overarbejde

Al arbejde efter 7 ½ time og på lørdag/søndag blev betalt med overtidstillæg, der blev betalt med en flad sats til alle timer, modsat overenskomstens forskellige satser.

Ved en gennemregning af to sæsoner viste det sig, at satsen for de fleste lønperioder var højere end overenskomsten, men samlet set var der et underskud på ca. 6.000 kr.

Urealistisk krav

Forbundet krævede på baggrund af Industriens Overenskomst, at en medarbejder skulle efterbetales ca. 130.000 kr. Der var flere klagepunkter:

  • Der var alt for mange timer i planen (5 x 12 = 60 timer/uge), selv om der blev betalt overtid
  • Der skulle arbejdes efter kl. 18 og på søndage
  • Overtidssatsen fulgte ikke overenskomsten
  • Der skulle betales løn for vagter, der blev aflyst pga. vejret

Ved den følgende faglige voldgift fremførte DI for virksomheden, at der blev betalt for de ekstra timer, og at der var en garanteret betaling, også ved aflysning pga. vejrlig, der var bedre end overenskomsten.

Betalingen kompenserede også for arbejde efter kl. 18, og arbejdet om søndagen var aftalt, hvilket efter retspraksis var i orden. Efterbetalingen pga. satsen skulle være 6.000 kr., og ikke 130.000 kr. som krævet.

Dom med delt resultat

Dommeren fastslog i sin kendelse, at en model med en arbejdsplan på 60-72 timer pr. uge ikke er i overensstemmelse med Industriens Overenskomst § 9, stk. 1: ”Arbejdstiden var således ikke som forudsat i overenskomsten fastlagt på basis af en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge. Arbejdet lå endvidere på søndage og frem til kl. 19, og dermed efter det tidsrum, hvor den normale daglige arbejdstid ifølge overenskomstens § 9, stk. 1, skal lægges.”

Denne arbejdstid ville forudsætte en fravigende lokalaftale, og det havde virksomheden ikke.

Når det kom til kravet, var dommeren imidlertid enig med virksomheden:  ”At arbejdstidsfastlæggelsen i virksomheden var i strid med overenskomsten, indebærer ikke i sig selv, at A har et efterbetalingskrav.”

Da medarbejdere efter § 27 i overenskomsten kan hjemsendes uden løn på grund af vejrlig, afviste dommeren kravet om løn på disse dage. Virksomhedens opgørelse mente dommeren ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte, så dette beløb blev medarbejderen tilkendt.

Efterspil i Arbejdsretten

Fagforeningen fik ret i, at arbejdstidsmodellen var i strid med overenskomsten, men ikke i sit krav om efterbetaling. Derfor er der nu en sag på vej til Arbejdsretten, hvor forbundet kræver bod, dels af virksomheden for at have overtrådt overenskomsten, dels af DI for at have støttet virksomhedens fortolkning.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i Faglig Voldgift af  7/9 2020 i sag nr. FV2020.64.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden skal sikre sig at formelle regler, for eksempel lokalaftaler, er på plads, hvis der skal arbejdes på en usædvanlig måde. Industriens Overenskomst er meget fleksibel, men ikke alt kan praktiseres, selv om medarbejderne selv ønsker det. Kontakt DI om rådgivning om fleksibilitet og arbejdstid.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter