Foto: Colourbox
20.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

ADHD var ikke handicap

En pædagog med ADHD blev opsagt efter en periode med sygefravær. Pædagogen klagede over forskelsbehandling på grund af handicap, men Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at lidelsen i den konkrete sag ikke var et handicap, og at opsigelsen derfor ikke var sket i strid med forskelsbehandlingsloven.

I 2017 blev en pædagog ansat i en stilling hos i en institution, som bestod af både SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Pædagogen blev tilknyttet de to klubber med børn i alderen 10-18 år.

Sygemeldt med stærke smerter i maven og blod i urinen

Pædagogen blev fuldtidssygemeldt den 9. januar 2018 som følge af stærke smerter i maven og blod i urinen. Hans læge erklærede ham den 15. januar uarbejdsdygtig i yderligere fire uger.

Pædagogen havde 12. februar sygefraværssamtale med arbejdsgiveren, hvor parterne aftalte en deltidssygemelding på 20 timer, hvilket pædagogens læge vurderede som værende realistisk.

Svingende helbred efter opstart på ADHD-medicin

Pædagogen fik den 21. marts diagnosticeret ADHD og påbegyndte medicinering. Pædagogen oplevede svingende helbred, både fysisk og mentalt, efter medicineringens start, da forskellige medicintyper og doseringer skulle afprøves for at finde den rette dosering.

Den 15. maj blev pædagogen fuldtidssygemeldt, og hans læge vurderede den 29. maj, at han ville være uarbejdsdygtig i yderligere tre måneder.

Opsagt efter flere sygefraværssamtaler og forsøg på ændring af arbejdstid

Arbejdsgiveren sendte den 5. juli 2018 brev om påtænkt opsigelse til pædagogen med begrundelse i hans sygefravær samt manglende udsigter til varig genoptagelse af arbejdet.

Den 27. juli blev pædagogen endeligt opsagt. Han var fuldtidssygemeldt i hele den fire måneders opsigelsesperiode.

Inden opsigelsen havde institutionen afholdt adskillige sygefraværssamtaler og forsøgt at ændre pædagogens arbejdstid ad flere omgange efter hans egne ønsker.

ADHD var i denne sag ikke et handicap

Pædagogen anlagde herefter sag mod sin arbejdsgiver for Ligebehandlingsnævnet med krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet mente dog, at det i sagen ikke var godtgjort, at pædagogen på opsigelsestidspunktet havde så langvarige begrænsninger i sin mulighed for at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre arbejdstagere, at han som følge af sin ADHD havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Pædagogen fik derfor ikke medhold i sin klage. 

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 14. maj 2020 i sag nr. 9346.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, hvilket understreger, at virksomheder skal være varsomme, når det kommer til opsigelse af medarbejdere med et muligt handicap.

I denne sag var der ikke tale om et handicap, og virksomheden var derfor ikke underlagt de særlige regler, der gælder for beskyttelse af handicappede medarbejdere. Men vær opmærksom på, at det ikke er udelukket, at ADHD kan udgøre et handicap – det kommer an på, om lidelsen i den konkrete sag udgør en funktionsnedsættelse af lang varighed.

Hvis der er tale om en handicappet medarbejder, er virksomheden forpligtiget til at forsøge at tilpasse arbejdet til medarbejderen.

Kontakt altid DI, hvis I påtænker at opsige en medarbejder med handicap, for at sikre jer, at I har efterlevet kravet om rimelige tilpasninger.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter