Foto: Getty Images
14.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Gradvis genåbning af rejseaktiviteter

Tirsdag den 13. april blev et bredt flertal af Folketinges partier enige om en aftale om gradvis genåbning af rejseaktiviteter ind og ud af Danmark. Den gradvise genåbning for rejseaktiviteter forudsættes at ske i flere faser med forskellige vigtige milepæle.

Regeringen indkalder aftalepartierne til drøftelser forud for hver fase med henblik på at aftale det præcise indhold. Drøftelserne af genåbningsfaserne vil ske på baggrund af udviklingen i epidemien både i og uden for Danmark samt efter input fra sundhedsmyndighederne. De politiske drøftelser betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt.

Fase 1: Den 21. april 2021

Følgende tiltag igangsættes i fase 1,  fra den 21. april 2021:

 • Der anvendes en differentieret risikovurdering, der baseres på den konkrete smittesituation (incidens, positivprocent og testfrekvens) i et givent land/region.

 • Modellerne med regelmæssig opdatering for EU- og Schengenlande samt tredjelande, herunder den regionale tilgang for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande, genindføres.

 • Der indføres en ny ”rød” risikovurdering for at tage højde for nye bekymrende varianter. Dermed vil verden fremover blive opdelt i gule, orange og røde lande/regioner.

  Vurdering af incidensniveau
  For EU og Schengenlande betyder det som udgangspunkt, at et land/region går fra ”orange” til ”gul” ved et incidensniveau på under 20 nysmittede pr. 100.000 pr. uge, mens landet/regionen går fra ”gul” til ”orange” ved et incidensniveau lig med eller over 30.

  For den røde kategori foretager SSI en individuel vurdering og for tredjelande fastsættes incidensgrænsen efter den fælles EU-tilgang.

  Positivprocenten og testniveau indgår som tidligere også som kriterier.
 • Personer der rejser fra gule lande og regioner, undtages fra krav om anerkendelsesværdigt formål ved indrejse og undtages krav om isolation.

  Dog videreføres kravene om test og isolation efter indrejse fra lande markeret orange eller rød.
 • Erhvervsrejsende vil kunne møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.

 • Listen over anerkendelsesværdige formål udvides til at omfatte blandt andet højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, landbrugspraktikanter, ægtefæller, faste samlevende eller børn til en dansker, der bor i udlandet, og rejser sammen, og sommerhusejere, bådejere, eller personer, der har en fastliggerplads.

 • Der lempes endvidere i fornødent omfang i forhold til kravet om isolation af hensyn til bl.a. studerende med bopæl i grænselandet.

Ændringer i reglerne om test og isolation efter indrejse

Den gældende bekendtgørelse om test og isolation efter indrejse skal forelægges for Epidemikommissionen og efterfølgende Epidemiudvalget, så en ny udgave kan træde i kraft den 21. april 2021.

DI følger arbejdet tæt og opdatere nyheder og FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser, så snart bekendtgørelserne er tilgængelige.

Fase 2: Den 1. maj 2021

Følgende tiltag igangsættes i fase 2,  forventeligt fra den 1. maj 2021:

 • Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange EU- og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

  Vaccinerede med bopæl i røde lande vil ikke være omfattet af undtagelsen, da risikovurderingen bl.a. bygger på, at der i røde lande er bekymrende varianter af COVID-19.

  For at færdigvaccinerede kan rejse til og fra Danmark til og fra de gule og orange lande er det en forudsætning at:

  1) faglige og praktiske udeståender er afklaret, herunder hvordan det sikres, at mindreårige børn af vaccinerede personer i videst muligt omfang kan rejse med deres forældre,

  2) at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og

  3) at de rejsende fremviser fornøden dokumentation.
 • Kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse i Danmark lempes, således at testen må være foretaget 48 timer før indrejse (mod de nugældende 24 timer).

Fase 3: Den 14. maj 2021

Det forventes at de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik den14. maj 2021. Hvis det er tilfældet, vil fase 3 kunne igangsættes.

 • Incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner hæves fra de hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage).

 • Med den nye vurdering af incidensgrænse, vil der for flere lande ikke gælde krav om anerkendelsesværdige formål, lige som der ikke vil gælde krav om isolation for de lande, der efter justeringen kategoriseres som gule.

 • Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande (vil kun gælde udlændinge, som har bopæl i EU-og Schengenlande). Dog vil tilrejsende være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller har været smittet tidligere.

 • Personer, der indrejser fra grænselandet, bliver undtaget fra isolationskrav efter indrejse i Danmark.

DI følger arbejdet med ændringerne i bekendtgørelserne om test og isolation og opdaterer nyheder og FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser, så snart bekendtgørelserne er tilgængelige.

Fase 4: Den 26. juni 2021

Forudsætningen for fase 4 er implementeringen af et EU-coronapas.

Indførelse af EU-coronapas vil gøre det muligt at rejse over landegrænserne inden for EU under forudsætning af, at man kan fremvise dokumentation på, at man enten er blevet testet negativ, er blevet vaccineret eller er tidligere smittet.

Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset afklares på baggrund af den endelige model, der fortsat er under forhandling i EU.

 • Der forventes fortsat at være et krav om test efter indrejse for personer, der indrejser fra orange lande/regioner alene på baggrund af negativ test.

 • For personer, der rejser uden et coronapas, vil der fortsat gælde rejserestriktioner og smitteforebyggende tiltag. Det afklares nærmere frem mod fase 4.

 • Rejseregimet for tredjelande følger den fælles EU-tilgang. Det betyder, at der alene er åbnet for indrejse for ganske få åbne lande uden for EU. For resterende tredjelande kan der kun indrejses i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål. EU-tilgangen forventes genforhandlet inden sommerferien.

Aftalen om rejserestriktioner udløber ved udgangen af oktober 2021, medmindre den forlænges.

DI følger arbejdet tæt og nyheder samt FAQ på https://www.danskindustri.dk/covid19/personalejura/ bliver opdateret når bekendtgørelserne til aftaleteksten bliver tilgængelige.

Se hele aftaleteksten her:

Endelig-aftaletekst.pdf (justitsministeriet.dk)

Vejledninger

FAQ Arbejde over Danmarks lukkede grænser

Klik her

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter