Foto: Colourbox
20.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at bortvise fleksjobber for ulovlig udeblivelse

En kontormedhjælper ansat i et fleksjob blev opsagt grundet ændringer i virksomhedens struktur, men i opsigelsesperioden blev hun bortvist for ulovlig udeblivelse. Fleksjobberen mente selv, at det skyldtes udeblivelse fra en chauffør, som virksomheden skulle stille til rådighed, og at bortvisningen derfor var sket på grund af hendes fleksjob og i strid med forskelsbehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet frikendte virksomheden.

Ansat i fleksjob med chaufførordning

En kvindelig kontormedhjælper startede i et fleksjob hos en virksomhed i 2018. Kvinden havde fået bevilliget et fleksjob af kommunen, da hendes arbejdsevne, som følge af hendes helbredsforhold, var varigt nedsat til under halvdelen.

Herudover blev kvinden i juli 2018 bevilliget personlig assistance til kørsel hjem fra arbejde.

Blev varslet opsagt grundet virksomhedsændring

I 2019 blev kvinden varslet en ’foreløbig opsigelse’ af virksomheden. Baggrunden var et muligt salg eller opkøb af virksomheden. Kvinden fik oplyst en fratrædelsesdato, men fik samtidig besked om, at opsigelsen muligvis ville blive trukket tilbage, og at kvinden ville få tilbudt en ny ansættelse i den nye virksomhedsstruktur.

Ca. to uger senere, under kvindens opsigelsesvarsel, blev hun dog bortvist, da hun ikke mødte på arbejde.

Virksomheden mente, at kvinden var udeblevet uden lovlig grund, og bemærkede herudover i bortvisningsskrivelsen, at kvinden havde tilkendegivet, at hun ikke ville være i stand til at arbejde efter det i fleksjobsaftalens aftalte omfang fremadrettet.

Klagede over forskelsbehandling

Kvinden anlagde herefter sag for Ligebehandlingsnævnet med krav om 9-12 måneders løn, da hun mente, at hun var blevet opsagt på grund af sit handicap.

Kvinden mente, at bortvisningen af hende var i strid med forskelsbehandlingsloven, idet bortvisningen var begrundet i, at hun ikke mødte frem på arbejde – og at grunden til, at hun ikke mødte på arbejde, var, at chaufføren, der skulle hente hende, udeblev.

Kvinden mente, at virksomheden var bekendt med, at de, den dag hun blev bortvist, undlod at stille bilen og chaufføren til rådighed, så hun ikke kunne møde på arbejde.

Virksomheden blev frikendt

Ligebehandlingsnævnet bemærkede helt kort i sagen, at det fremgik af virksomhedens oplysninger, at kvinden havde tilkendegivet, at hun ikke længere kunne arbejde i samme omfang som aftalt i det nuværende fleksjob.

Nævnet tog herefter stilling til kvindens forklaring om chaufføren og fastslog, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap.

Nævnet udtalte blot helt kort, at kvindens oplysning om baggrunden for det manglende fremmøde ikke var understøttet af sagens øvrige oplysninger.

Endvidere lagde nævnet vægt på, at kvindens eventuelle handicap ikke synes at være indgået i grundlaget for bortvisningen. Nævnet tog således ikke stilling til, om kvinden havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da nævnet ikke anså denne vurdering for nødvendig.

Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen, og virksomheden blev frikendt.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse KEN nr. 9686 af 19/08/2020.

DI's råd

Sagen viser, at det altid er en sags konkrete omstændigheder, der afgør, om der er tale om diskrimination.

I denne sag holder Ligebehandlingsnævnet deres konklusion meget kortfattet, men bemærker, at oplysningerne om baggrunden for kvindens manglende fremmøde ikke var understøttet af sagens øvrige omstændigheder.

Derfor mente nævnet ikke, at kontormedhjælperen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet bortvist på grund af et eventuelt handicap.

Kontakt altid DI for råd, hvis I overvejer opsigelse eller bortvisning af en medarbejder i fleksjob.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter