Foto: Getty Images
13.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke nok at aflyse ansættelser

Østre Landsret har givet tre medarbejdere medhold i, at en forsikringsvirksomhed skulle have opsagt dem og ikke blot have meddelt dem, at de ikke ville blive ansat alligevel, da en virksomhedsoverdragelse blev aflyst. Virksomheden skulle derfor betale medarbejderne løn i opsigelsesperioden.

En forsikringsvirksomhed havde opsagt en samarbejdsaftale med en virksomhed, der udførte salgssupport for dem. Det var meningen, at forsikringsvirksomheden skulle overtage aktiviteter, der vedrørte telesalg, men det var i lang tid uklart, om de ville overtage opgaver med såkaldte redningsaktiviteter, der blev udført, når forsikringsvirksomhedens kunder opsagde deres forsikringer.

Det var dog aftalen, at forsikringsvirksomheden skulle overtage de medarbejdere, der beskæftigede sig med opgaver, som virksomheden fremover skulle udføre.

Information til medarbejdere om overdragelse

Ca. en halv måned inden den forventede overtagelse af telesalgsopgaverne, meddelte forsikringsvirksomheden på et møde alle medarbejderne hos samarbejdspartneren, at virksomheden også ønskede at fortsætte redningsaktiviteterne.

Forsikringsvirksomheden bad efterfølgende de medarbejdere, der beskæftigede sig med redningsaktiviteter, om at melde tilbage, om de ønskede ansættelse hos dem.

Ansættelsen ville ske på deres hidtidige vilkår. Der blev dog taget forbehold for, at ansættelsesforholdene på et senere tidspunkt ville blive forringet.

Forskellige tilbagemeldinger

Tre medarbejdere meldte tilbage, at de ønskede at fortsætte ansættelsen hos forsikringsvirksomheden på deres gældende vilkår.

Der var dog to medarbejdere, der tog forbehold for bemærkningen om, at deres ansættelsesforhold senere kunne ændre sig og opfattede det som en opsigelse af ansættelsesforholdet. De svarede efterfølgende ikke på en afvisning af, at de kunne anse sig som opsagt.

Derudover fik forsikringsvirksomheden umiddelbart inden den forventede overdragelse af opgaven med redningsaktiviteter oplyst, at tre medarbejdere kort tid forinden var steget betragteligt i løn.

Ville alligevel ikke overtage redningsaktiviteter

En uge inden forsikringsvirksomheden skulle have overtaget redningsaktiviteterne, meddelte de samarbejdspartneren, at det alligevel ikke ville ske. Det fik medarbejderne besked om.

Da samarbejdspartneren kort efter gik konkurs, og medarbejderne ikke kunne få dækning for deres løn hos LG, rejste de krav mod forsikringsvirksomheden for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse, hhv. godtgørelse for afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven.

Byretten: Aktiviteter ikke virksomhedsoverdraget og ingen bindende aftaler

Sagen blev først behandlet ved Retten i Glostrup, som afviste, at der var sket en virksomhedsoverdragelse af redningsaktiviteten, da hverken aktiviteten eller medarbejderne var overtaget af forsikringsvirksomheden.

Byretten mente på den baggrund heller ikke, at der var indgået endelige ansættelsesaftaler mellem forsikringsvirksomheden og medarbejderne beskæftiget med redningsaktiviteter, da det var en forudsætning for tilkendegivelserne om ansættelse forud for overtagelsestidspunktet, at der faktisk ville ske en virksomhedsoverdragelse.

Landsretten: Der var indgået bindende aftaler med nogle medarbejdere

I Østre Landsret handlede sagen kun om, hvorvidt der var indgået bindende aftaler med de i alt otte medarbejdere.

Landsretten mente, at der var indgået bindende aftaler med de tre medarbejdere, der ikke havde taget forbehold, og som ikke var steget i løn umiddelbart inden.

Derudover mente landsretten, at forsikringsvirksomheden burde have gjort sig klart tidligere, om de ønskede at overtage redningsaktiviteterne. Der var ikke oplyst andre omstændigheder, end at tre medarbejdere var steget i løn. Og det fandt landsretten ikke udgjorde bristede forudsætninger, så forsikringsvirksomheden var frigjort fra alle aftalerne. Derfor skulle virksomheden betale løn i opsigelsesperioden til de tre medarbejdere.

Landsretten mente dog ikke, at der var tale om usaglige opsigelser, eller – for så vidt angår en gravid medarbejder – en opsigelse foretaget i strid med ligebehandlingsloven. Derfor blev forsikringsvirksomheden frifundet for disse krav.

Ikke bundet i forhold til alle medarbejdere hos samarbejdspartneren

Virksomheden var dog ikke bundet i forhold til de medarbejdere, der havde protesteret over vilkårene hos forsikringsvirksomheden, da der i disse tilfælde ikke var indgået en aftale om ansættelse.

Derudover var forsikringsvirksomheden heller ikke bundet i forhold til de medarbejdere, der umiddelbart forinden havde fået meget høje lønstigninger af samarbejdspartneren, som virksomheden ikke var bekendt med, da det burde have stået medarbejderne klart, at forsikringsvirksomheden ikke var interesseret i at overtage dem på disse nye, forbedrede vilkår.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 18. marts 2020 i sag nr. BS-7846/2019/OLR.

DI's råd

Sagen viser, at man som virksomhed ikke blot kan skifte mening, når man først har indgået en aftale om ansættelse af medarbejdere. Heller ikke selv om hele forudsætningen for at ansætte medarbejderne falder væk. I hvert fald ikke, når det er virksomhedens egen beslutning, at man ikke vil gennemføre en planlagt virksomhedsoverdragelse. Umiddelbart vil det kunne være en anden situation, hvis det er udefrakommende begivenheder, der er skyld i, at en virksomhedsoverdragelse ikke gennemføres.

DI anbefaler i den forbindelse, at det klart fremgår af aftalen med medarbejderne, at det er en forudsætning for aftalen, at der faktisk gennemføres en virksomhedsoverdragelse. Derudover anbefales det altid, at det også fremgår, at det er en forudsætning, at medarbejderen fortsat er ansat i virksomheden, hvor medarbejderne bliver overdraget fra.

Skabeloner

Skabelon til virksomhedsoverdragelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter