Foto: Getty Images
13.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nedlukning af Danmark i 2020 var force majeure

En virksomhed har fået medhold i to sager om ophævelse af to medarbejderes ansættelsesforhold, da regeringen lukkede Danmark ned i marts 2020. Medarbejderne krævede deres opsigelsesvarsel, men afgørelsen fra Københavns Byret slår fast, at der var tale om force majeure.

En virksomhed, som beskæftigede sig med restaurations- og kantinedrift blev hårdt ramt af nedlukningen i marts 2020. Deres hovedformål var kantinedrift, og da kantiner blev lukket landet over, havde virksomheden ikke arbejde til deres medarbejdere. På denne baggrund ophævede virksomheden alle deres ansættelsesforhold.

Force majeure

Force majeure er en begivenhed, der er upåregnelig og uden for parternes kontrol, og som derved samtidig hindrer eller umuliggør opfyldelsen af en aftale.

Retsvirkningen af force majeure er, at aftaleparten ikke ifalder et ansvar for sin misligholdelse af aftalen.

De konkrete sager

To medarbejdere anlagde sag mod virksomheden med krav om løn i deres opsigelsesperiode. Det fremgik af medarbejdernes kontrakter, at de begge havde 14-dages opsigelse.

Ingen af medarbejderne havde en formulering i deres kontrakt om, at ansættelsesforholdet kunne ophæves ved force majeure.

Ansættelsesforholdene var ikke omfattet af overenskomst eller af funktionærloven.

Afgørelser

Københavns Byret fastslog i begge sager, at virksomheden havde været berettiget til at ophæve ansættelsesforholdene, da der i marts 2020 indtrådte en force majeure-omstændighed for denne virksomhed.

Force majeure kunne dermed påberåbes, selv om det ikke var aftalt i kontrakterne. Virksomheden skulle derfor ikke betale løn i medarbejdernes opsigelsesvarsel.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på København Byrets afgørelse af 4. marts 2021 i sag nr.  BS-27102/2020-KBH og afgørelse af 15. februar 2021 i sag nr.  BS-19267/2020-KBH.

Skabeloner

Skabelon til større afskedigelser

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter