Foto: Den Europæiske Unions Domstol
13.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler om hviletid gælder også ved flere kontrakter hos samme arbejdsgiver

EU-Domstolen har slået fast, at alle kontraktforhold for en medarbejder hos samme arbejdsgiver skal regnes med i opgørelsen af hvile- og arbejdstid.

Flere ansættelsesforhold hos samme arbejdsgiver

En række medarbejdere på Bukarests Økonomiske Universitet, herefter ASE, blev ud over deres fuldtidsstillinger tilbudt projektansættelser på tidsbegrænsede projekter.

Det betød, at medarbejderne i de tidsbegrænsede perioder arbejdede mere end 48 timer i gennemsnit og ofte ikke havde 11 timers sammenhængende hvile i døgnet.

Arbejdstid pr. kontrakt?

ASE gjorde gældende, at arbejdstiden ift. 48-timers-reglen alene skulle overholdes for hvert kontraktforhold, hvorfor de ikke skulle sikre, at reglen blev overholdt på tværs af overenskomstforholdene. Det var for øvrigt i medarbejdernes interesse at arbejde mere og dermed tjene mere.

Retten i Bukarest forelagde derfor spørgsmålet for EU-Domstolen.

En arbejdsgiver er én arbejdsgiver

Domstolen kom frem til, at forpligtelserne i henhold til Arbejdstidsdirektivet (11 timers hvile i døgnet og maksimalt 48 timers arbejde i gennemsnit) skulle fortolkes således, at de fastsatte lofter er i relation til alle de kontrakter, der er indgået med den samme arbejdsgiver.

Det er derfor ikke muligt at undtage sig bestemmelserne, hverken på grund af medarbejderens eller arbejdsgiverens interesser, ved at indgå flere kontraktforhold. I opgørelser af hviletid og arbejdstid skal alle kontraktforhold for den samme arbejdsgiver indgå.

Der er dog fortsat ikke en pligt til som virksomhed at lade kontraktforhold hos andre virksomheder indgå i opgørelser af hviletid og arbejdstid.

DI var ikke involveret i sagen.

CURIA - Dokumenter (europa.eu)

Nyheden er baseret på EU-Domstolens afgørelse af 17. marts 2021 i sag nr. C-585/19.

DI's råd

Sagen viser, at man som virksomhed ikke kan komme uden om reglerne i bekendtgørelse om hviletid og fridøgn blot ved at indgå flere kontraktforhold. Som virksomhed skal man være opmærksom på, hvor meget arbejde der præsteres under samtlige kontraktforhold for den enkelte medarbejder.

DI råder til, at man ved tvivl om hviletid og arbejdstid henvender sig for konkret rådgivning.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter