Foto: Colourbox
11.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

28-årig for gammel til elevplads

”Desværre bliver alle fra 25 år og opefter sorteret fra”. Sådan lød beskeden fra en sekretær i en virksomhed, hvor en kvinde havde ansøgt om en stilling som kontorelev. Kvinden klagede til Ligebehandlingsnævnet og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

En virksomhed skrev i et stillingsopslag blot, at de søgte to kontorelever. En ansøger på 28 år, der tidligere var uddannet sygeplejerske, søgte stillingen. 

Alder var årsag til afslag

Kvinden ansøgte stillingen den 3. november 2019, og da hun ikke havde modtaget nogen bekræftelse på, at virksomheden havde modtaget ansøgningen, skrev hun til virksomheden den 12. november 2019.

Samme dag svarede en sekretær, at det ikke var hende, der håndterede ansøgningerne, og at hun derfor ikke kunne svare på, hvorvidt virksomheden havde sendt en mail med bekræftelse på, at ansøgningen var modtaget.

Sekretæren tilføjede dog, at alle ansøgere på 25 år og derover blev sorteret fra, da de så ville være voksenelever. Kvinden blev oplyst om, at hun på grund af sin alder ikke ville blive indkaldt til samtale.

Den 27. november 2019 blev ansøgeren underrettet om, at stillingen var besat til anden side.  

Inviterede ansøger til en kop forligskaffe

Efter at ansøgeren havde klaget til Ligebehandlingsnævnet, skrev virksomhedens direktør en e-mail til ansøgeren og forsøgte at indgå et forlig.

Virksomheden inviterede ansøgeren på kaffe og beskrev, at kun den ene elevplads var besat, og at der fortsat var en ledig kontorelevplads, som hun var velkommen til at søge. Virksomheden beklagede fejlen og forklarede kvinden, at der havde været andre ansøgere over 25 år til elevpladserne, og at der endda også havde været indkaldt en enkelt ansøger, der var over 25 år.

Virksomheden medgav, at måden, man havde håndteret kvindens ansøgning på, var i strid med gældende regler og informerede ansøgeren om, at de var villige til at imødekomme hendes godtgørelseskrav, hvis hun trak klagen til Ligebehandlingsnævnet tilbage. Det takkede ansøgeren nej til.

Virksomheden medgav, at der var sket forskelsbehandling

Under sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet medgav virksomheden, at de havde sorteret kvindens ansøgning fra, alene fordi hun var over 25 år. Der var dog ikke en generel instruks herom i virksomheden, og der havde da også været indkaldt en enkelt ansøger til samtale. På denne baggrund blev virksomheden dømt til at betale en godtgørelse på 25.000 kr. til kvinden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af  18/11/2020 i sag nr. 19-58060.

DI's råd

Denne sag viser, at virksomheder bør være opmærksomme på, at de ikke udøver forskelsbehandling, når de rekrutterer nye medarbejdere. Alle ansøgere, uanset køn, alder, seksualitet, race, religion eller politisk overbevisning, skal vurderes på samme grundlag.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Det kan være en svær og tung bevisbyrde at løfte for virksomheden.

Kontakt DI, hvis I har spørgsmål til formuleringer i jobopslag og til rekrutterings- eller ansættelsesprocesser.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter