Foto: Getty Images
11.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Få styr på hviletid og arbejdstid ved tilkalde- og rådighedsvagter

Det er ikke altid indlysende, hvornår der er tale om arbejdstid, og hvornår er der tale om hviletid, når det drejer sig om tilkalde- eller rådighedsvagter, hvor en medarbejder står til disposition eller er i vagtberedskab uden krav om at befinde sig på arbejdsstedet. DI holder den 19. maj 2021 et gratis webinar, hvor medlemmer kan få styr på reglerne.

EU’s arbejdstidsdirektiv opererer med klart definerede krav til arbejdstid, hvileperioder og pauser, men hvordan forholder det sig i forhold til rådigheds- og tilkaldevagter, hvor medarbejderen skal være fuldt tilgængelig og forventes at kunne nå arbejdsstedet inden for en given tidsfrist?

EU-Domstolen har i to domme i henholdsvis Slovenien og Tyskland slået fast, at det i sager vedrørende rådighedsvagter/tilkaldevagter beror på en helhedsvurdering, hvorvidt en vagttjeneste uden for arbejdsstedet betragtes som arbejds- eller hviletid. Ifølge EU-Domstolen skal en helhedsvurdering baseres på følgende forhold:

  • Frist: Med hvilket varsel bliver medarbejderen kaldt til arbejdsstedet?
  • Hyppighed: Hvor ofte tilkaldes medarbejderen?
  • Konsekvenser: Hvad betyder det i forhold til medarbejderens muligheder for at kunne planlægge sin tid?

Gratis webinar om hviletid, fridøgn og rådighedsvagter

Har du brug for at finde ud af, hvad der er op og ned i sager om arbejdstid og hviletid, kan du kontakte DI’s eksperter i arbejdstid for hjælp og rådgivning.

Du kan også tilmelde dig vores gratis webinar om hviletid, fridøgn og rådighedsvagter, som bliver afholdt den 19. maj 2021 kl. 14.

Du kan tilmelde dig her: Hviletid, fridøgn og rådighedsvagter (danskindustri.dk)

Flere webinarer om arbejdstid

Du skal også være opmærksom på, at vi hver måned afholder et nyt gratis webinar om, hvordan virksomheden kan planlægge og gennemføre medarbejdernes arbejdstid og betaling så optimalt som muligt.

Du kan se oversigten her og tilmelde dig her: DI’s Webinarer om, hvordan virksomheden kan optimere medarbejdernes arbejdstid og betaling (danskindustri.dk), hvor du også kan gense allerede afholdte webinarer.

 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter