Foto: Colourbox
19.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Faglige repræsentanter skal bekræfte slutafregning af lønkompensation

Når en virksomhed har indberettet oplysninger og dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen kan slutafregne lønkompensation, er et af de første stop en attestation hos virksomhedens faglige repræsentant.

Hvis jeres virksomhed har modtaget lønkompensation, skal I dokumentere, at medarbejderne faktisk har været hjemsendt. Dokumentationen foregår i forbindelse med Erhvervsstyrelsens slutafregning af kompensationen, og her har virksomhedens faglige repræsentant en rolle.

Den faglige repræsentant skal være med til at sikre, at slutafregningen foretages på baggrund af korrekte oplysninger. Når virksomheden efter perioden for lønkompensation har indberettet jeres oplysninger og dokumentation, skal den faglige repræsentant attestere virksomhedens oplysninger.

Virksomhedens faglige repræsentant får besked via e-mail fra Erhvervsstyrelsen, når virksomheden har indberettet sine oplysninger. 

De faglige repræsentanter

Den faglige repræsentant er i de fleste tilfælde en tillidsrepræsentant eller en medarbejderrepræsentant, der er valgt af medarbejderne i virksomheden. I særlige tilfælde kan den faglige repræsentant være fra en faglig organisation.

Virksomheden vurderer, hvilke faglige repræsentanter (der kan være én eller flere) som skal inddrages, og indsende deres navne og e-mails til Erhvervsstyrelsen.

Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan relevante forbund gøre indsigelser imod indberetningen.

Arbejdsgiverens oplysninger skal attesteres

En attestation er en bekræftelse, og den faglige repræsentant medvirker dermed til at kvalitetssikre de oplysninger, som indberettes til Erhvervsstyrelsen.

På Virk.dk får den faglige repræsentant en oversigt over medarbejderne og deres hjemsendelsesperiode. Den faglige repræsentant kan også se, om medarbejderne eventuelt har haft arbejdsdage i perioden.

Hvis oplysningerne er korrekte, attesterer den faglige repræsentant dem direkte i den digitale løsning.

Hvis oplysningerne er mangelfulde

Den faglige repræsentant kan også vælge ikke at attestere oplysningerne, hvis repræsentanten f.eks. ikke har tilstrækkeligt kendskab til medarbejdernes hjemsendelse, eller hvis vedkommende mener, at oplysningerne er mangelfulde eller fejlbehæftede. Dette er en svarmulighed i den digitale løsning.

Hvis den faglige repræsentant vælger den mulighed, skal vedkommende også angive, om oplysningerne skal sendes tilbage til virksomheden, som kan gennemgå oplysningerne igen og rette eventuelle fejl, eller om oplysningerne skal sendes videre til Erhvervsstyrelsen.

Hvis den faglige repræsentant sender oplysningerne videre til Erhvervsstyrelsen, skal repræsentanten beskrive, hvorfor oplysningerne ikke kan attesteres.

Hent Erhvervsstyrelsens faktaark her.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter