Foto: Colourbox
04.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at opsige faglærer efter orlov og under ny graviditet

En faglærer blev opsagt efter at have været på barsel og under en ny graviditet og klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet fastslog, at der ikke var sammenhæng mellem den afholdte barsel, den igangværende graviditet og opsigelsen. Faglæreren fik derfor ikke medhold i sin klage.

Faglæreren var på barsel frem til den 20. april 2018 og vendte tilbage til arbejdet den 22. maj 2018 efter at have afholdt ferie i forlængelse af orloven.

Otte dage efter genoptagelsen af arbejdet, den. 30. maj, modtog hun et brev om påtænkt opsigelse. Faglæreren blev endeligt opsagt den 20. juni 2018.

Kendte ikke til den nye graviditet

Den 18. juni 2018, knap en måned efter brevet om påtænkt opsigelse, oplyste faglæreren uddannelsesinstitutionen om, at hun var gravid igen.

Uddannelsesinstitutionen var altså ikke bekendt med medarbejderens graviditet på tidspunktet, hvor de sendte brevet om den påtænkte afskedigelse.

Da opsigelsen fandt sted under faglærerens graviditet, havde uddannelsesinstitutionen bevisbyrden for, at opsigelsen af faglæren hverken helt eller delvist var begrundet i graviditet eller barsel.

Nedgang i antallet af elever på uddannelsen

Antallet af elever på uddannelsen, hvor faglæreren underviste, var faldet med en fjerdedel fra 2017 til 2018. Nedgangen i antallet af elever resulterede i en større afskedigelsesrunde, hvilket indebar opsigelse af faglæreren.

Faglæreren kunne bedst undværes

Uddannelsesinstitutionen udarbejdede et vurderingsskema af medarbejderne, der skulle vurdere de faglige og personlige kvalifikationer. Ud fra skemaet vurderede ledelsen, at faglæreren var den medarbejder, der bedst kunne undværes. Dette var blandt andet baseret på, at faglæreren kun underviste på grundforløbet, imens de resterende faglærere underviste på hele uddannelsen.

På det grundlag vurderede Ligebehandlingsnævnet, at uddannelsesinstitutionen havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen var saglig og ikke begrundet i medarbejderens barsel samt ny graviditet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 15. april 2020 i sag nr. 9295.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne, og den understreger, at virksomheden skal sikre sig, at der foreligger et sagligt grundlag for opsigelse af en medarbejder. I situationer, hvor der påtænktes opsigelse af gravide medarbejdere eller medarbejdere tilbagevendt fra barsel, er det vigtigt at sikre sig, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditeten eller barselsfraværet, og at dette kan dokumenteres.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt begrundelsen for opsigelse af en medarbejder er saglig.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter