Foto: Colourbox
04.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke bevise, at bogholder havde handlet illoyalt

Retten i Herning afgjorde, at det var usagligt at opsige en bogholder på grund af illoyalitet, fordi virksomheden ikke kunne bevise, at bogholderen havde sagt til en anden ansat, at hun bare kunne sygemelde sig, hvis hun ikke kunne blive fritstillet af virksomheden.

Sagen kort

Hovedtvisten i sagen var, om en bogholder under en telefonsamtale med en anden medarbejder, som virksomheden havde opsagt samme dag, havde sagt, at ”hvis du ikke kan blive fritstillet, kan du bare sygemelde dig”, samt henvist til, at virksomheden i andre tilfælde havde fritstillet opsagte medarbejdere.

En anden medarbejder, som sad på tomandskontor med bogholderen, huskede episoden sådan, men den kunne ikke med sikkerhed sige, at personen, som bogholderen talte i telefon med, var ansat i virksomheden.

Virksomheden konfronterede ikke bogholderen med oplysningerne, før hun blev opsagt.

Bogholderens version af hændelsen

Bogholderen var enig i, at hun havde drøftet sygdom med en kollega, som på tidspunktet lige var blevet opsagt. Hun var imidlertid ikke enig i, at hun opfordrede den ansatte til at sygemelde sig, hvis hun ikke kunne blive fritstillet af virksomheden.

Bogholderen var heller ikke enig i, at hun under telefonsamtalen havde henvist til, at virksomheden i andre tilfælde havde fritstillet opsagte medarbejdere. Bogholderen forklarede, at hun blot anbefalede den ansatte at sygemelde sig, hvis hun var syg.

Den opsagte medarbejder, som bogholderen talte i telefon med, bekræftede denne version, og forklarede, at hun havde det meget dårligt på tidspunktet og stadig var sygemeldt i dag.

Bevisvurdering afgjorde sagen

Retten fandt det ikke bevist, at bogholderen havde omtalt muligheden for at blive fritstillet eller henvist til, at andre var blevet fritstillet.

Derfor fandt retten, at opsigelsen var usaglig, og at bogholderen var berettiget til en godtgørelse, der blev udmålt til tre måneders løn.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på retten i Hernings afgørelse af den17. marts 2021 i sag nr. BS-29242/2020-HER.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden skal kunne dokumentere de handlinger, der udgør grundlaget for en henvisning til illoyal adfærd.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter