Foto: Colourbox
31.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Normal løn igen, da aftale om højere løn udløb

Det var i orden, at en havnevirksomhed stoppede med at udbetale højere timeløn til medarbejderne, da en lokalaftale om ekstra timebetaling udløb efter overenskomstperioden. Det har en faglig voldgift slået fast.

En havnevirksomhed havde givet medarbejderne en lokal lønstigning på i alt 4,44 kr. i timen i overenskomstperioden 2017-2020.

Da virksomheden stoppede med at udbetale den højere timeløn efter overenskomstperiodens udløb, rejste forbundet en sag, da de mente, at havnemedarbejderne havde ret til en permanent lønstigning.

For at undgå uro

Medarbejderne, der var omfattet af en normallønsoverenskomst, var i 2014 utilfredse med deres løn, og op til overenskomstforhandlingerne 2014 havde de endda nedlagt arbejdet overenskomststridigt.

I det lys gik virksomheden med til at give medarbejderne mere i løn i den næste overenskomstperiode (2017-2020).

Uenighed om lokalaftalen

Virksomheden og tillidsrepræsentanten indgik derfor en lokalaftale med en særlig beregningsmetode til den lokale lønstigning. Af aftalen fremgik det også, at aftalen var begrænset til at gælde for den kommende overenskomstperiode (2017-2020).

Det var virksomhedens klare opfattelse, at aftalen kun gjaldt i overenskomstperioden 2017-2020, og de stoppede derfor med at betale den højere timeløn pr. 1. marts 2020, hvor den nye overenskomst trådte i kraft. Det fik forbundet til at rejse en sag mod virksomheden.

Forbundet mente, at der var aftalt en permanent lønstigning, og at det ikke var aftalt, at medarbejderne skulle gå ned i løn efter aftalens udløb, men at det kun var den særlige beregningsmetode, der ophørte.

Normallønsoverenskomst

Sagen blev afgjort ved faglig voldgift, hvor dommeren gav virksomheden medhold i, at lønstigningen kun gjaldt i overenskomstperioden 2017-2020.

Udover en meget konkret aftalefortolkning lagde dommeren i sagen vægt på, at der var tale om medarbejdere på en normallønsoverenskomst, og at lønstigningen var givet for undgå overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Virksomheden blev således frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af den 7. april 2021 i sag nr. 2020.1254.

DI's råd

Selv om fortolkningen af lokalaftalen var meget konkret, viser sagen, at der skal en del til før, det kan lægges til grund, at man har hævet timelønnen permanent på et normallønsområde.

Desuden lagde dommeren til grund, at lønstigningen var givet som en ekstrabetaling for at undgå arbejdsnedlæggelser, hvilket ikke er sædvanligt, da det er overenskomstfornyelsen, der sikrer fredspligten.

Derudover var det en hjælp (men næppe afgørende) i sagen, at virksomheden havde angivet lønstigningen som et tillæg særskilt på lønsedlen i stedet for en del af timelønnen.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter