Foto: Colourbox
04.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at bruge standardblanket om brug af tjenestebiler

En principiel faglig voldgift har givet DI medhold i, at det ikke er i strid med bygningsoverenskomsten, at virksomheder benytter en standardblanket til medarbejderne om anvendelse af firmabiler/varebiler på gule plader.

Bestemmelser i blanketten

DI har udarbejdet en skabelon i form af en blanket til virksomheder inden for byggeri med regler for medarbejdernes anvendelse af firmabiler/varebiler på gule plader.

Blanketten indeholder en bestemmelse om, at virksomheden påbyder medarbejderne kun at anvende firmabil/varebil erhvervsmæssigt og i intet tilfælde til private formål, at det ikke er tilladt at medtage passagerer, og at færdselsloven til enhver tid skal overholdes ved brug af virksomhedens biler. Blanketten er senere udvidet til også at kunne anvendes ved eventuel vanvidskørsel.

Det fremgår desuden af blanketten, at en overtrædelse af reglerne, ud over eventuel mulig opsigelse eller bortvisning, kan medføre modregning i løn og i øvrigt krav om betaling af erstatning for eventuel bøde eller andet økonomisk tab som en følge af den skade, virksomheden måtte blive pålagt at betale ved overtrædelse af reglerne.

Påstod, at tekst var i strid med overenskomst

Under voldgiften nedlagde forbundet påstand om, at DI skulle erkende, at erklæringen er i strid med Bygningsoverenskomsten, fordi erklæringen tillægger virksomhederne en modregningsret og erstatningspligt, som går ud over dansk rets almindelige regler.

Forbundet mente i den forbindelse, at det var uden betydning, at blanketten indeholder en tekst om, at modregning ”kan” ske.

Uoverensstemmelsen blev indledt i Arbejdsretten i en sag mod en medlemsvirksomhed, men blev herefter videreført til en principiel faglig voldgift mod DI, hvor forbundet krævede, at DI skulle anerkende, at blanketten var i strid med Bygningsoverenskomsten.

”Kan ske” er ikke det samme som ”vil ske”

Dommeren lagde vægt på, at blankettens bestemmelse om, hvad der kan ske, sprogligt ikke kan forstås som en angivelse af, at der er tale om konsekvenser, som uden videre vil indtræde. Sprogligt er der tale om mulige konsekvenser.

Ifølge kendelsen skal bestemmelsen forstås som en uudtalt henvisning til, hvad der i forvejen gælder i ansættelsesforholdet om opsigelse, erstatning og modregning. Bestemmelsen giver ikke virksomheden mere vidtgående rettigheder og sanktionsmuligheder, end hvad der allerede gælder i ansættelsesforhold efter dansk rets almindelige regler om modregning.

Bygningsoverenskomsten indeholder ikke bestemmelser, der begrænser virksomheders ret til at gennemføre modregning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Det forhold, at der ikke i blanketten udtrykkeligt bliver henvist til dansk rets almindelige regler, betyder ikke, at erklæringen af den grund kan anses for at være i strid med Bygningsoverenskomsten.

DI blev derfor frifundet.

Nyheden er skrevet på grundlag af kendelse af den 16. marts 2021 i FV 2020-1429.

DI's råd

DI anbefaler virksomheder at anvende blanketten, når medarbejderne skal bruge virksomhedens varebiler på gule plader.

Blanketten indeholder en kort og klar besked om, at bilen kun må bruges erhvervsmæssigt. Blanketten er senere udvidet til også at kunne bruges i forbindelse med den aktuelle ændring af Færdselsloven om vanvidskørsel.

Skabeloner

Erklæring om brug af tjenestebiler - Byggeri

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter