Foto: Colourbox
11.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Risiko for konflikt blandt sygeplejersker

De fleste offentligt ansatte har stemt ja til overenskomstfornyelsen 2021, men sygeplejerskerne er ikke tilfredse med resultatet og har varslet konflikt. Læs, hvad det betyder i praksis.

Overenskomstparterne på det offentlige område har længe været enige om overenskomstfornyelserne. Langt de fleste offentligt ansatte har stemt ja til overenskomstfornyelserne, dog har sygeplejerskerne og jordemødrene stemt nej. Derfor er der nu risiko for konflikt på arbejdsmarkedet, som dog er begrænset til at omfatte sygeplejersker ansat i det offentlige.

Hvornår kan en eventuel konflikt starte?

Afstemningsresultatet forelå den 21. april 2021, hvor det stod klart, at sygeplejerskerne ikke var tilfredse med det resultat, som deres forhandlingschef var kommet frem til, og dermed stemte de nej til overenskomstfornyelsen.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) udsendte den 22. april 2021 konfliktvarsel til de offentlige arbejdsgivere, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Det betyder, at en eventuel konflikt kan bryde ud den 21. maj 2021 ved døgnets begyndelse.

Parterne er samlet i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden forsøger at få parterne til at nå til enighed om et mæglingsforslag, der igen kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Imens forligsdrøftelserne fortsætter i Forligsinstitutionen, har Forligsinstitutionen mulighed for at udskyde konflikten ad to omgange med 14 dage.

Hvis Forligsinstitutionen udskyder konflikten første gang, vil konflikten først starte den 9. juni 2021. Udskydes konflikten også i anden omgang, vil konflikten først starte den 23. juni 2021.

Herefter er der ikke mulighed for at udskyde yderligere, og en konflikt blandt sygeplejerskerne vil dermed være en realitet den 23. juni 2021 ved døgnets begyndelse.

Hvad sker der med behandlingerne på sygehusene, hvis der kommer en konflikt?

Hvis en konflikt bryder ud blandt sygeplejerskerne, er det værd at vide, at det langt fra bliver alle sygeplejersker, der kommer til at strejke, idet der skal opretholdes et nødberedskab, så alle livsnødvendige behandlinger kan fortsætte uagtet konflikten.

Konfliktens ophør

En eventuel konflikt kan ophøre ved, at parterne går i dialog med hinanden og på den måde når frem til et forlig på området. Alternativt vil en konflikt også kunne ophøre ved et lovindgreb fra regeringens side.  

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter