Foto: Colourbox
11.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Tilbud om en fratrædelsesaftale er ikke en opsigelse

En medarbejder mente, at hun ikke var blevet forelagt en fratrædelsesaftale, men i stedet var blevet opsagt under sin barselsorlov. Hun klagede derfor først til Ligebehandlingsnævnet, som dog afviste sagen. Herefter stævnede hun virksomheden for Retten i Roskilde, der nu har afsagt dom og frifundet virksomheden.

Blev præsenteret for fratrædelsesaftale

En virksomhed ønskede i juli 2018 at indgå en gensidig fratrædelsesaftale med en medarbejder, der var på barselsorlov.

Virksomheden indkaldte derfor medarbejderen til et fysisk møde og forelagde hende en aftale, hvori hun blev tilbudt en ekstra fratrædelsesgodtgørelse.

Mente, at der var tale om en opsigelse

Medarbejderen forstod aftaledokumentet og udtalelserne fra virksomhedens ledelse på mødet som om, at hun blev opsagt. Ingen af parterne underskrev aftaledokumentet, og medarbejderen forlod virksomheden.

Allerede dagen efter kontaktede medarbejderens advokat virksomheden med krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Ville udrede misforståelse

Virksomheden forsøgte dog at udrede misforståelsen om, at der ikke var sket en opsigelse, og at medarbejderen var velkommen tilbage til virksomheden, når hendes barsel var slut, såfremt hun ikke ønskede at indgå aftalen med dem.

Men det var medarbejderen ikke indstillet på. Hun fastholdt, at hun var blevet opsagt, og at det var sket i strid med Ligebehandlingsloven. Hun anlagde derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet ved hjælp af sin advokat.

DI førte sagen for virksomheden ved Ligebehandlingsnævnet og fik her medhold i, at sagen skulle afvises.

Lagde sag an ved domstolene

Efter Ligebehandlingsnævnets afvisning valgte medarbejderen at tage sagen videre og stævne virksomheden for Retten i Roskilde.

Også i byretten argumenterede DI på vegne af virksomheden for, at det skriftlige dokument i sagen ikke kunne anses for en ensidig opsigelse fra virksomhedens side, og at de mundtlige udtalelser var bestridte mellem parterne.

Når det er ord mod ord mellem to aftaleparter om, hvorvidt den ene part har opsagt en aftale eller ej, så pålægger der den part, der påstår, at der er sket en opsigelse, en tung bevisbyrde.

Denne bevisbyrde kunne medarbejderen ikke løfte, mente DI.

Var ikke en opsigelse og ikke sket et brud på Ligebehandlingsloven

Retten i Roskilde gav virksomheden medhold i sagen og fandt, at det skriftlige dokument ud fra sin ordlyd var et aftaledokument og ikke en ensidig opsigelse.

Herudover mente retten heller ikke, at medarbejderen kunne bevise, at virksomheden mundtligt havde opsagt hende.

På baggrund heraf fastslog retten, at der ikke var sket en opsigelse af medarbejderen og i øvrigt heller ikke en situation, der faldt ind under Ligebehandlingsloven.

Byretten lagde særligt vægt på, at virksomheden havde reageret prompte på henvendelsen fra medarbejderens advokat allerede dagen efter mødet, hvor aftalen var blevet præsenteret, og havde understreget, at medarbejderen havde misforstået situationen og ikke var blevet opsagt.

DI førte sagen for virksomheden.

Medarbejderen valgte ikke at anke dommen.

Nyheden er skrevet på grundlag af Retten i Roskildes afgørelse i sag BS-23397/2019.

DI's råd

Sagen viser, at det fortsat er udgangspunktet, at man som virksomhed kan præsentere sin medarbejder for en gensidig fratrædelsesaftale, som medarbejderen kan vælge at sige ja tak eller nej tak til, uden at det i tilfælde af afslag bør have nogen retsvirkninger for medarbejderen.

DI ser positivt på afgørelsen, der stadfæster virksomheders mulighed for at kunne foreslå og indgå fratrædelsesaftaler med deres medarbejdere.

I dette tilfælde ønskede medarbejderen ikke at indgå en fratrædelsesaftale, og virksomheden var derfor af den helt rigtige opfattelse, at medarbejderen herefter fortsatte sit løbende ansættelsesforhold.

Skabeloner

Skabelon til fratrædelsesaftale

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter