Foto: Colourbox
08.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Fare for diskrimination ved annoncering på Facebook

Afgørelser i to sager har nu fastsat rammerne for brug af Facebook-annoncer målrettet til bestemt køn eller alder til stillingsopslag. I begge sager blev virksomhederne frifundet for brud på annonceringsforbuddet, men Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket i den ene af de to sager.

På det Facebook er det muligt at vælge en målgruppe som modtager, når man indsætter en annonce. Dette betyder, at annoncen kun vises for brugere, der opfylder disse kriterier. Det kan for eksempel være alder, køn eller geografisk placering.

Ingen af virksomhederne brød annonceringsforbuddet

I de to sager havde virksomhederne henholdsvis målrettet deres jobannoncer på Facebook til 20-50-årige, henholdsvis mænd i alderen 20-43 år. Begge virksomheder havde også delt jobopslaget via andre kanaler, blandt andet virksomhedernes egne hjemmesider og LinkedIn.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde derfor, at der ikke var tale om et brud på annonceringsforbuddet, da mulige ansøgere uden for målgruppen havde adgang til jobopslaget ad andre kanaler.

Den ene virksomhed handlede i strid med ligebehandlingsprincippet

Ligebehandlingsnævnets afgjorde, at annoncering mod 20-43-årige mænd kunne sidestilles med en tilkendegivelse om, at virksomheden foretrak en person med den bestemte alder eller køn.

Dertil påpegede Ligebehandlingsnævnet, at den målrettede annoncering indikerede, at kvinder eller personer uden for aldersgruppen ikke havde de samme forudsætninger for at komme i betragtning til jobbet.

Derfor var den målrettede annoncering i denne sag i strid med ligebehandlingsprincippet.

Ansatte en medarbejder uden for den målrettede aldersgruppe

Den anden virksomhed, som havde annonceret efter personer i alderen 20-50 år, havde derimod ikke brudt ligebehandlingsprincippet, da virksomheden ansatte en medarbejder ældre end 50 år til stillingen.

Dertil lagde Ligebehandlingsnævnet vægt på, at virksomheden havde opfordret brugere til at dele opslaget og dermed ikke begrænset opslaget til den angivne aldersgruppe.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af  25/02/2021 i sag nr. 9134 og 9135.

DI's råd

På trods af at sagen omhandler stillingsopslag på de sociale medier, er de to afgørelser i tråd med tidligere afgørelser på annonceringsområdet. Sagerne viser, at stillingsopslag ikke må favorisere nogle ansøgere fremfor andre eller give nogle ansøgere bedre forudsætninger for at søge jobbet.

For at efterleve dette er det er vigtigt, at I som virksomhed ikke fremhæver kendetegn såsom alder, køn, race eller lignende i et jobopslag. Dertil skal I vurdere ansøgere ud fra saglige og faglige kriterier.

Læs mere om ansættelse og rekruttering på di.dk, eller kontakt DI for vejledning i en konkret sag. 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter