Grafik: Dansk Industri
22.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Forhøjet ferietillæg fra indefrysningsperioden skal udbetales til medarbejderen

En faglig voldgift har for nylig afgjort, at medarbejdere, der havde ret til forhøjet ferietillæg i indefrysningsperioden, har krav på at få ferietillægget udbetalt, også selv om de ikke ville have ret til det i en almindelig fratrædelsessituation.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov blev de feriepenge, der blev optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefrosset.

De indefrosne feriepenge skulle beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen, og eventuelle yderligere ferierettigheder indgik således ikke i opgørelsen.

Tvivl om håndtering af forhøjet ferietillæg

Der opstod dog spørgsmål om, hvordan et eventuelt forhøjet ferietillæg skulle håndteres.

I DA-fællesskabet, herunder i DI, var der enighed om, at det forhøjede ferietillæg skulle behandles på samme måde, som hvis medarbejderne fratrådte.

Baggrunden for synspunktet var, at opgørelsen af feriepengene for indefrysningsperioden skulle beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 pct., uanset om medarbejderne havde ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse. Det fremgik også af betænkningen til nye ferielov, at arbejdsgivere skulle opgøre et beløb svarende til, hvad medarbejderne ville have fået, hvis de var fratrådt.

Det betød, at medarbejdere med ret til et højere ferietillæg end den 1 pct., der følger af ferieloven, kun skulle have den forhøjede del af ferietillægget udbetalt, hvis de havde ret til det i fratrædelsessituationen.

Forbund var uenige i fortolkning

Forbundssiden var ikke enige i dette og rejste derfor sag mod en virksomhed, der var omfattet af en overenskomst, som gav medarbejderne ret til et ferietillæg på 3 pct., men kun opgjorde feriegodtgørelse til 12,5 pct. i fratrædelsessituationen.

Medarbejderen fik altså ikke det forhøjede ferietillæg udbetalt eller indbetalt på Feriekonto i forbindelse med sin fratræden.

Virksomheden gjorde gældende, at medarbejderen kun skulle have udbetalt det forhøjede ferietillæg, der blev indefrosset, fordi ferietillægget skulle behandles som i en fratrædelsessituation.

Forhøjet ferietillæg over 1 pct. skal udbetales

Virksomheden tabte sagen og skulle derfor udbetale ferietillæg ud over den lovbestemte 1 pct. optjent i indefrysningsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020) til de medarbejdere, der ikke var fratrådt i perioden.

Dommerne i sagen lagde især vægt på, at der står i betænkningen til den nye ferielov, at supplerende krav på feriebetaling i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale med arbejdsgiveren ikke indgår i opgørelsen af feriegodtgørelsen, der skal indefryses, men – i mangel af anden aftale – vil skulle udbetales til lønmodtageren.

Dommerne udtalte, at det faktum, at loven havde valgt samme beregningsprincip som ved fratrædelse, ikke kunne begrunde, at overgangen fra det ene feriesystem til det andet kunne anses som omfattet af overenskomstens bestemmelse om ferietillæg og fratrædelse med den konsekvens, at medarbejderen mistede 2 pct. af lønnen optjent i indefrysningsperioden.

DI førte ikke sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse af 14. juni 2021 i faglig voldgift FV2020.984.

DI's råd

Den nye afgørelse betyder, at medarbejdere med forhøjet ferietillæg optjent i indefrysningsperioden, der ikke er fratrådt i perioden, har ret til at for den forhøjede del udbetalt.

Hvis jeres medarbejdere havde ret til et forhøjet ferietillæg i indefrysningsperioden, enten gennem individuel aftale eller efter kollektive overenskomster, har de således ret til at få den forhøjede del udbetalt.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter