Foto: Getty Images
22.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Hjælp til håndtering af medarbejdernes sygefravær

DI har lanceret en ny vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær og en pakke med skabeloner, som skal hjælpe virksomhederne med at håndtere situationen korrekt og på en god måde, når en medarbejder melder sig syg fra arbejde.

Alle virksomheder oplever med jævne mellemrum, at en medarbejder melder sig syg. I den forbindelse er der meget, virksomheden skal være opmærksom på. Er der f.eks. tale om almindeligt sygefravær, eller er der tegn på, at det kan være noget længerevarende på grund af alvorlig sygdom eller måske gentagende kortvarigt sygefravær, hvor der tegner sig et billede af, at medarbejderen ikke trives godt på arbejdspladsen.

Herudover rejser der sig en lang række praktiske spørgsmål, f.eks. om betaling under sygefraværet, om afholdelse af sygefraværssamtaler, om medarbejderens pligter under sygefravær, og hvilke muligheder virksomheden har for at håndtere forskellige situationer. 

Vejledning, breve og sygefraværspolitik

Derfor har DI nu lavet en ny vejledning, der beskriver, hvordan en virksomhed kan håndtere medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær.

Vejledningen lægger op til brug af DI’s nye pakke med skabeloner, der indeholder udkast til breve til medarbejderne og advarsler, hvis de ikke opfylder deres pligter i forbindelse med sygefraværet. Vejledningen beskriver, hvilken skabelon virksomheden bør anvende i forskellige situationer.

Herudover har DI lanceret en ny skabelon til sygefraværspolitik, som virksomheden kan tage udgangspunkt i forbindelse med at udarbejde fælles retningslinjer og gennemsigtighed om reglerne for hele virksomheden.

Pakken indeholder:

 • Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær
 • Skabelon til sygefraværspolitik
 • Brev til medarbejder om indkaldelse til mulighedssamtale
 • Brev til medarbejder om indkaldelse sygefraværssamtale
 • Brev til medarbejder om forpligtelser over for kommunen under sygefravær
 • Brev til medarbejder med anmodning om friattest
 • Brev til medarbejder med anmodning om varighedserklæring (kun til funktionærer)
 • Advarsel for manglende deltagelse i mulighedssamtale
 • Advarsel for manglende mulighedserklæring
 • Advarsel for manglende deltagelse i sygefraværssamtale
 • Advarsel for manglende lægeerklæring (friattest)
 • Advarsel for manglende lægeerklæring (varighedserklæring)
 • Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Alle skabelonerne er udarbejdet, så de opfylder kravene i lovgivningen og kan tilpasses de konkrete forhold i den enkelte virksomhed. Både vejledningen og skabelonerne findes på dansk og engelsk.

Vejledning til arbejdsgivere om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær - DI (danskindustri.dk)

Skabelon til sygefraværspolitik - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner til sygefravær og dokumentation - DI (danskindustri.dk)

Herudover kan du også finde link til en mulighedserklæring, der kan downloades fra star.dk, og som skal udfyldes af virksomheden, medarbejderen samt dennes læge.

Blanket til mulighedserklæring (fra Star.dk) - DI (danskindustri.dk)

Læs mere

Læs mere om sygdom på di.dk

OBS

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for sygefravær på grund af COVID-19, og at den nye vejledning ikke tager højde for dette.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter