Foto: Colourbox
14.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at flytte medarbejder fra Jylland til Sjælland

En financial controller med 26 års anciennitet klagede til Afskedigelsesnævnet over usaglig opsigelse, fordi hendes arbejdssted var blevet flyttet fra Jylland til Sjælland. Nævnet frifandt virksomheden, fordi flytningen var begrundet i driftsmæssige forhold.

26 år på samme arbejdssted

En servicevirksomhed med hovedkontor på Sjælland købte i 2018 en anden virksomhed med hovedkontor i Midtjylland.

En financial controller var ansat i den jyske virksomhed med ansættelsesanciennitet fra den 1. november 1993 og med arbejdssted i Midtjylland.

I 2018 overgik medarbejderen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse til virksomheden på Sjælland, men beholdt sit arbejdssted i Midtjylland.

Ville ikke flytte

Den 30. oktober 2019 fik controlleren varsel om, at hendes arbejdssted pr. 1. maj 2020 ville blive ændret fra Midtjylland til hovedkontoret på Sjælland.

Da hun ikke accepterede ændringen, blev hun opsagt til fratræden efter udløbet af sit individuelle opsigelsesvarsel den 30. april 2020.

Controlleren var den eneste medarbejder i regnskabsafdelingen, som havde arbejdssted i Jylland, mens de øvrige medarbejdere og lederen havde arbejdssted på hovedkontoret på Sjælland.

Afdelingens opgaver skulle samles

Begrundelsen for ændringen af arbejdsstedet var, at regnskabsafdelingen havde fået kritik i en revisionsrapport, idet afdelingen har været bagud med afstemninger som følge af mangel på arbejdskraft.

Ledelsen af regnskabsafdelingen vurderede, at det er nødvendigt at samle alle regnskabsafdelingens opgaver og medarbejdere på hovedkontoret for at kunne være i stand til løse problemet i afdelingen.

Nej til særordning om hjemmearbejde

Inden controlleren skulle beslutte, om hun ville acceptere flytningen til Sjælland, spurgte hun, om hun ville kunne arbejde hjemme halvdelen af arbejdsugen.

Virksomheden afslog hjemmearbejde i dette omfang, fordi det ville være en særordning, der stred mod formålet med at samle medarbejderne på hovedkontoret.

Afskedigelsesnævnets kendelse

Nævnet lægger til grund, at beslutningen om at flytte controlleren fra Jylland til Sjælland var begrundet i de problemer, som revisionen havde påpeget i revisionsrapporten, og flytningen af arbejdsstedet var et led i at gennemføre tiltag for konsolidering af regnskabsafdelingen på hovedkontoret.

Regnskabsafdelingen manglede arbejdskraft, og med flytningen af controlleren til hovedkontoret på Sjælland vil alle medarbejdere i regnskabsafdelingen være samlet på hovedkontoret.

Nævnet lægger til grund, at en samling af medarbejderne på hovedkontoret ville give mulighed for at skabe bedre samarbejde og synergier i forhold til fordeling og løsning af opgaverne i afdelingen, herunder at controlleren ved sin fysiske tilstedeværelse på hovedkontoret bedre kunne aflaste sine kolleger for arbejdsopgaver, end hvis hun som den eneste befandt sig på kontoret i Jylland.

Nævnet forholdt sig også i kendelsen til, om virksomheden havde overvejet muligheden for en fleksibel ordning med hjemmearbejde, som foreslået af medarbejderen. Nævnet fandt imidlertid, at virksomheden ikke var forpligtet til at acceptere hjemmearbejde, fordi der ville være tale om en særordning for den konkrete medarbejder, som stred mod formålet med at samle hele regnskabsafdelingen på hovedkontoret.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets kendelse af 6. maj 2021 i sag nr. AN20200401.

DI's råd

Sagen viser, at lang anciennitet ikke er til hinder for at flytte medarbejderens arbejdssted meget langt, men virksomheden har bevisbyrden for, at det er driftsmæssigt begrundet.

Det kan indgå i denne vurdering, om virksomheden har overvejet muligheden for en fleksibel ordning om eksempelvis hjemmearbejde, der kan afbøde virkningerne af en geografisk flytning af arbejdsstedet.

Skabeloner

Skabelon til ændring af ansættelsesvilkår

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter