Foto: Colourbox
08.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Måtte gerne opsige elektriker med gravid kæreste under arbejdsmangel

En elektriker blev opsagt som følge af arbejdsmangel grundet COVID-19-nedlukninger hos virksomhedens kunder. Elektrikeren mente, at opsigelsen skyldtes, at hans kæreste var gravid, men Afskedigelsesnævnet nåede frem til, at opsigelsen var baseret på saglige kriterier.

Elektrikeren blev ansat hos virksomheden den 8. oktober 2018. Virksomheden bestod af flere forskellige teams, hvoraf elektrikeren var tilknyttet et team, hvor han var én ud af seks medarbejdere, som udførte almindelig el-service hos erhvervskunder.

Andre teams udførte eksempelvis værktøjseftersyn, stod for byggestrøm eller var udlånt til interne byggesager.

Nedlukning medførte arbejdsmangel

Da Danmark lukkede ned i marts 2020 som følge af COVID-19, lukkede mange af virksomhedens erhvervskunder også. Dette betød arbejdsmangel på tværs af hele virksomheden.

Den 24. marts 2020 afholdt virksomhedens ledelse et møde for at beslutte, hvilke 11 medarbejdere der måtte opsiges som følge af arbejdsmanglen.

Opsagt på baggrund af manglende faglighed

Ledelsen besluttede under mødet, at elektrikeren skulle opsiges, da han havde ”for mange fejl/reklamationer”.

Den 30. marts 2020 blev elektrikeren opsagt med begrundelse i manglende egnet arbejde. 

Elektrikeren gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, ellers at den måtte være usaglig.

Ikke ret til bedre behandling

Afskedigelsesnævnet kom frem til, at ligebehandlingslovens regler vedrørende graviditet ikke giver en medarbejder, hvis kæreste er gravid, krav på at blive behandlet bedre end sine kolleger i tilfælde af arbejdsmangel. Her er det op til virksomheden at vurdere, hvilke medarbejdere der ud fra saglige kriterier bedst kan undværes.

På trods af, at virksomheden havde kendskab til elektrikerens kærestes graviditet, vurderede Afskedigelsesnævnet, at graviditeten ikke havde indflydelse på opsigelsen. Særligt fordi han året forinden havde holdt fædreorlov uden problemer.

Vurdering skal ske på baggrund af saglige kriterier

Afskedigelsesnævnet kom også frem til, at opsigelsen var saglig, fordi virksomheden i en situation med arbejdsmangel ud fra saglige kriterier gerne må vurdere, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes.

I vurderingen af elektrikerens opsigelse blev der lagt vægt på blandt andet faglig dygtighed og virksomhedens interesse i at beholde de elektrikere, som var faste montører for kunder, hvilket elektrikeren ikke var.

På den baggrund blev virksomheden frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 19. november 2020 i sag nr. 20200694.

DI's råd

Sagen viser, at ligebehandlingslovens regler vedrørende graviditet ikke giver en medarbejder, hvis kæreste er gravid, krav på at blive behandlet bedre end sine kolleger i tilfælde af arbejdsmangel.

Derudover viser sagen vigtigheden af, at virksomheder sikrer sig, at opsigelser på grund af arbejdsmangel vurderes på grundlag af saglige kriterier.

Vær altid opmærksomme, hvis der er tale om gravide medarbejdere eller medarbejdere, hvis partnere er gravide. Kontakt gerne DI for rådgivning, hvis I er i tvivl i forbindelse med opsigelse af en medarbejder.  

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter