Foto: Colourbox
22.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Måtte ikke opsige enlig mor efter omstrukturering

En kvindelig medarbejders stilling blev omstruktureret, og virksomheden mente ikke, at hun besad den fleksibilitet, den nye stilling krævede. Derfor blev hun opsagt. Dog afgjorde Østre Landsret, at opsigelsen var indirekte forskelsbehandling på baggrund af køn.

En enlig mor blev ansat som Communication Manager i februar 2016. Hun benyttede sig af muligheden for lejlighedsvist at arbejde hjemmefra samt at arbejde uden for den aftalte arbejdstid fra kl. 9 til 17.

Medarbejderen beskrev under sagen, hvordan hjemmearbejde var hensigtsmæssigt til skriveopgaver, og aftenarbejde passede godt til opgaver med kontakt til USA på grund af tidsforskellen.

I virksomhedens personalehåndbog fremgik det, at fleksibel arbejdstid kunne aftales med en leder.

Samtale om arbejdstid

Den 1. september 2016 blev medarbejderen indkaldt til samtale med sin leder, som understregede, at når hun gik tidligt eller mødte sent, skulle timernes indhentes på andre tidspunkter af dagen eller ugen.

Efter samtalen overgik medarbejderen til at arbejde 37 timer om ugen på kontoret.

Opsagt efter omstrukturering af stilling

På et møde den 11. oktober 2016 blev den kvindelige medarbejder opsagt. Under opsigelsessamtalen blev det oplyst, at stillingen skulle omlægges til at være mere global. Efter mødet fik hun tilsendt en skriftlig opsigelse uden begrundelse for opsigelsen.

Hun efterspurgte senere en begrundelse, og hendes leder forklarede, at stillingen blev omstruktureret til en stilling med mere global karakter med blandt andet ti ugers rejsearbejde om året, og at virksomheden ikke mente, at hendes profil matchede dette.

Kvinder udgjorde 81 pct. af de enlige forsørgere i Danmark i 2016

En opgørelse fra Danmarks Statistik viste, at 81 pct. af enlige forsørgere i 2016 var kvinder.

På baggrund heraf konkluderende Østre Landsret, at kriteriet om fleksibilitet medførte indirekte kønsmæssig forskelsbehandling.

Dertil fremhævede Østre Landsret, at virksomheden ikke havde præsenteret medarbejderen for kravene til den omstrukturerede stilling eller undersøgt, om hun havde mulighed for at leve op til den krævede fleksibilitet.

Kvinden fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 240.000 kr. svarende til seks måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 7. september 2020 i sag nr. BS-17466/2019.

DI's råd

Når en stilling omstruktureres, bør I forsøge at fastholde jeres medarbejder i stillingen.

I denne sag præsenterede virksomheden ikke den omstrukturerede stilling for medarbejderen eller undersøgte hendes mulighed for at opfylde stillingens nye kriterier.

Beslutningen om opsigelse blev truffet på grundlag af en antagelse om, at medarbejderen manglende den nødvendige fleksibilitet.

Kontakt altid DI for rådgivning i en konkret sag, og søg viden på di.dk.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter